Basiskennis chemie/Molaire massa/Antwoorden

Opgaven met de mol 1Bewerken

Molmassa

Naar de vragen

De mol 1, opgave 1
1. Bereken de molaire massa van natriumchloride ( )
 
De molaire massa van natriumchloride is de som van de molaire massa's van natrium en chloor:
 
Afwijkingen in de laatste twee cijfers zijn doorgaans terug te voeren naar de precieze tabel waar de atomaire molaire massa's zijn gevonden.
De mol 1, opgave 2
2. Bereken de molaire massa van natriumsulfaat ( )
 

De molaire massa van natriumsulfaat is de som van de 2 keer de molaire massa van natrium, 1 keer de molaire massa van zwavel en vier keer de molaire massa van zuurstof:
 

Afwijkingen in de laatste twee cijfers zijn doorgaans terug te voeren naar de precieze tabel waar de atomaire molaire massa's zijn gevonden.
De mol 1, opgave 3
3. Bereken de molaire massa van calciumchloride ( )
  De molaire massa van calciumchloride is de som van de 1 keer de molaire massa van calcium plus 2 keer de molaire massa van chloor:
 
Afwijkingen in de laatste twee cijfers zijn doorgaans terug te voeren naar de precieze tabel waar de atomaire molaire massa's zijn gevonden.
De mol 1, opgave 4
4. Bereken de molaire massa van ammoniumsulfaat ( )
  De molaire massa van ammoniumsulfaat is de som van twee keer de molaire massa van het ammonium-ion plus de massa van het sulfaat-ion:
 
Afwijkingen in de laatste twee cijfers zijn doorgaans terug te voeren naar de precieze tabel waar de atomaire molaire massa's zijn gevonden.
De mol 1, opgave 5
5. Bereken de molaire massa van ijzer(II)chloride ( )
 
De molaire massa van ijzer(II)chloride is de som van 1 keer de molaire massa van ijzer plus 2 keer de massa van chloride:
 
Afwijkingen in de laatste twee cijfers zijn doorgaans terug te voeren naar de precieze tabel waar de atomaire molaire massa's zijn gevonden.
De mol 1, opgave 6
6. Bereken de molaire massa van koper(I)fosfaat ( )
 
De manier van uitwerken wordt in de opgaven opgave 1 tot en met opgave 5 weergegeven.
Afwijkingen in de laatste twee cijfers zijn doorgaans terug te voeren naar de precieze tabel waar de atomaire molaire massa's zijn gevonden.
De mol 1, opgave 7
7. Bereken de molaire massa van koper(II)fosfaat ( )
 
De manier van uitwerken wordt in de opgaven opgave 1 tot en met opgave 5 weergegeven.
Afwijkingen in de laatste twee cijfers zijn doorgaans terug te voeren naar de precieze tabel waar de atomaire molaire massa's zijn gevonden.
De mol 1, opgave 8
8. Bereken de molaire massa van bariumjodide ( )
 
De manier van uitwerken wordt in de opgaven opgave 1 tot en met opgave 5 weergegeven.
Afwijkingen in de laatste twee cijfers zijn doorgaans terug te voeren naar de precieze tabel waar de atomaire molaire massa's zijn gevonden.

Massa van een aantal mol

Naar de vragen

De mol 1, opgave 9
9. Bereken de massa in gram van 2 mol natriumchloride ( ).
116,886 gram
Om de massa NaCl uit te kunnen rekenen heb je een formule nodig waarin die massa voorkomt. Er is een gegeven over het aantal mol en de stof waar je mee werkt: natriumchloride. Daar weet je de molaire massa van, of die kun je uitrekenen. We hebben de formule voor de molaire massa, waarin een relatie gelegd wordt tussen de drie grootheden massa, aantal mol en molaire massa:

 

     

 

verg. 1

of in symbolen:

 

     

 

verg. 2

Met behulp van wiskunde (of het 2, 3, 6-ezelsbruggetje) kun je deze algemene formule omzetten in:

 

     

 

verg. 3

Om de massa NaCl uit te rekenen vermenigvuldig je dus het aantal mol met de Molaire massa van NaCl. In formules wordt het aantal mol weergegeven met een kleine letter "n", de massa met een kleine letter "m" en de molaire massa met een hoofdletter "M". Toegepast op natriumchloride wordt de formule:

 

     

 

verg. 4

De molaire massa van NaCl is de som van de molaire massa's van natrium en chloor:

 

     

 

verg. 5

Invullen (in omgekeerde volgorde, begin bij formule 5) geeft nu:

 

     

 

verg. 6

Het resultaat van vergelijking 6 (gebruik de knop Ans op je rekenmachine) invullen in vergelijking 4 geeft dan:

 

     

 

verg. 7

De mol 1, opgave 10
10. Bereken de massa in gram van 7 mol kaliumbromide,  
833,042 gram
Om de massa KBr uit te rekenen vermenigvuldig je het aantal mol met de Molaire massa van KBr. Zie vraag 9 hoe je aan deze formule komt. In formules wordt het aantal mol weergegeven met een kleine letter "n", de massa met een kleine letter "m" en de molaire massa met een hoofdletter "M". De formule wordt dus:

 

     

 

verg. 1

De molaire massa van KBr is de som van de molaire massa's van kalium en broom:

 

     

 

verg. 2

Invullen (in omgekeerde volgorde, begin bij formule 2) geeft nu:

 

     

 

verg. 3

Het resultaat van vergelijking 3 invullen (gebruik de knop Ans op je rekenmachine) in vergelijking 1 geeft dan:

 

     

 

verg. 4

De mol 1, opgave 11
11. Bereken de massa in gram van 5 mol waterstofgas  
10,080 gram
Om de massa   uit rekenen vermenigvuldig je het aantal mol met de molaire massa van  . Zie vraag 9 hoe je aan deze formule komt. In formules wordt het aantal mol weergegeven met een kleine letter "n", de massa met een kleine letter "m" en de molaire massa met een hoofdletter "M". De formule wordt dus:

 

     

 

verg. 1

De molaire massa van   is 2 keer de molaire massa van  :

 

     

 

verg. 2

Invullen (in omgekeerde volgorde, begin bij formule 2) geeft nu:

 

     

 

verg. 3

Het resultaat van vergelijking 3 invullen (gebruik de knop Ans op je rekenmachine) in vergelijking 1 geeft dan:

 

     

 

verg. 4

De mol 1, opgave 12
12. Bereken de massa in gram van 0,25 mol suiker  
85,576 gram
Om de massa   uit te rekenen vermenigvuldig je het aantal mol met de molaire massa van  . Zie vraag 9 hoe je aan deze formule komt. In formules wordt het aantal mol weergegeven met een kleine letter "n", de massa met een kleine letter "m" en de molaire massa met een hoofdletter "M". De formule wordt dus:

 

     

 

verg. 1

De molaire massa van   is 12 keer de molaire massa van   plus 22 keer de molaire massa van   plus 11 keer de molaire massa van  :

 

     

 

verg. 2

Invullen (in omgekeerde volgorde, begin bij formule 2) geeft nu:

 

     

 

verg. 3

Het resultaat van vergelijking 3 invullen (gebruik de knop Ans op je rekenmachine) in vergelijking 1 geeft dan:

 

     

 

verg. 4

De mol 1, opgave 13
13. Bereken de massa in gram van 0,007 mol gootsteenontstopper,  
0,280 gram
Om de massa   uit te rekenen vermenigvuldig je het aantal mol met de molaire massa van  . Zie vraag 9 hoe je aan deze formule komt. In formules wordt het aantal mol weergegeven met een kleine letter "n", de massa met een kleine letter "m" en de molaire massa met een hoofdletter "M". De formule wordt dus:

 

     

 

verg. 1

De molaire massa van   is 1 keer de molaire massa van   plus 1 keer de molaire massa van   plus 1 keer de molaire massa van  :

 

     

 

verg. 2

Invullen (in omgekeerde volgorde, begin bij formule 2) geeft nu:

 

     

 

verg. 3

Het resultaat van vergelijking 3 invullen (gebruik de knop Ans op je rekenmachine) in vergelijking 1 geeft dan:

 

     

 

verg. 4

De mol 1, opgave 14
14. Bereken de massa in gram van   mol kalk,  
 
Om de massa   uit te rekenen vermenigvuldig je het aantal mol met de molaire massa van  . Zie vraag 9 hoe je aan deze formule komt. In formules wordt het aantal mol weergegeven met een kleine letter "n", de massa met een kleine letter "m" en de molaire massa met een hoofdletter "M". De formule wordt dus:

 

     

 

verg. 1

De molaire massa van   is 1 keer de molaire massa van   plus 1 keer de molaire massa van   plus 3 keer de molaire massa van  :

 

     

 

verg. 2

Invullen (in omgekeerde volgorde, begin bij formule 2) geeft nu:

 

     

 

verg. 3

Het resultaat van vergelijking 3 invullen (gebruik de knop Ans op je rekenmachine) in vergelijking 1 geeft dan:

 

     

 

verg. 4

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.