Basiskennis chemie/Organische chemie/Alkanolen AntwoordenAlkanolen, structuur naar naam

Naar de vragen

Structuur naar naam, opgave 1
1.  
propaan-2-ol (Isopropanol)
Structuur naar naam, opgave 2
2.  
Structuur naar naam, opgave 3
Structuur naar naam, opgave 4
Structuur naar naam, opgave 5
Structuur naar naam, opgave 6
6.  
3-Broombutaan-2-ol
Structuur naar naam, opgave 7
Structuur naar naam, opgave 8
Structuur naar naam, opgave 9
9.  
2,3-Dimethylcyclopropaan-1-ol

Alkanolen, naam naar structuur

Naar de vragen

Naam naar structuur, opgave 10
10. Teken de structuur van Propaan-1-ol
Naam naar structuur, opgave 11
11. Teken de structuur van Cyclobutanol
Naam naar structuur, opgave 12
12. Teken de structuur van 2-Methylpentaan-2,4-diol
Naam naar structuur, opgave 13
13. Teken de structuur van 2,2,4-Trimethylpentaan-1,3-diol
Naam naar structuur, opgave 14
14. Teken de structuur van 2-butyl-2-ethylpropaan-1,3-diol
 
De hydroxylgroepen bepalen de uitgang, dus ook de hoofdketen.
Naam naar structuur, opgave 15
15. Teken de structuur van Cyclohexaan-1,4-diol
Naam naar structuur, opgave 16
16. Teken de structuur van 1-Fenylpropaan-1,3-diol
Naam naar structuur, opgave 17
17. Teken de structuur van Hexaan-1,2,6-triol
Naam naar structuur, opgave 18
18. Teken de structuur van Ethanol
Naam naar structuur, opgave 19
19. Teken de structuur van 2-Methylpropaan-1-ol
Naam naar structuur, opgave 20
20. Teken de structuur van 2,2-Dimethylpropaan-1-ol
Naam naar structuur, opgave 21
21. Teken de structuur van Pent-4-yn-1-ol

Reacties van alkanolen

Naar de vragen

Reacties, opgave 22
22. Hoe luidt de reactievergelijking van de verbranding van butaan-1-ol?
 
Reacties, opgave 23
23. Geef de reactievergelijking voor de reactie van octaan-3-ol met zuurstof.
 
Reacties, opgave 24
24. Wat is de reactievergelijking van pentaan-3-ol met zuurstof?
  of
 
Reacties, opgave 25
25. Wat is de reactievergelijking voor de volledige verbranding van propaan-1,2,3-triol?
 
Reacties, opgave 26
26. Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van butaan-2-ol? Geef de structuurformule van de gevormde stof. (docent)De ketonen zijn nog niet aan de orde geweest, dus kun je ook niet naar een naam vragen.
Reacties, opgave 27
27. Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van hexaan-1-ol? Geef de structuurformule van de gevormde stof. (docent)De carbonzuren zijn nog niet aan de orde geweest, dus kun je ook niet naar een naam vragen.
Reacties, opgave 28
28. Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van 2-methylbutaan-2-ol? Geef zowel naam als structuurformule
 
2-Methylbutaan-2-ol is een tertiair alkanol. Het koolstof-atoom met de hydroxylgroep is aan drie andere koolstof-atomen gebonden. De verbinding kan dus niet partieel geoxideerd worden.
Reacties, opgave 29
29. Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van butaan-1,3-diol? Geef de structuurformule.(docent)De carbonzuren noch de ketonen zijn al aan de orde geweest, dus kun je ook niet naar een naam vragen.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.