Basiskennis chemie/Organische chemie/Alkenen Antwoorden
Zoek de naam bij de structuur

Naar de vragen

Naam bij Structuur, opgave 1
1.  
2Z-pent-2-een
Naam bij Structuur, opgave 2
2.  
buta-1,3-diëen
Naam bij Structuur, opgave 3
3.  
2-Methylpropeen
De plaats van de dubbele band hoeft hier niet te worden aangegeven: bij propeen is maar één mogelijkheid om de dubbele band een plaats te geven.
Naam bij Structuur, opgave 4
4.  
2-Ethylbut-1-een
Naam bij Structuur, opgave 5
5.  
3-Methylbut-1-een
Naam bij Structuur, opgave 6
6.  
2Z-but-2-een
Naam bij Structuur, opgave 7
7.  
Hex-1-een
Naam bij Structuur, opgave 8
8.  
Hexa-1,5-diëen
Naam bij Structuur, opgave 9
9.  
2Z-pent-2-een
Een andere manier van tekenen, maar dezelfde verbinding.
Naam bij Structuur, opgave 10
10.  
2E-4-Methylpent-2-een
Naam bij Structuur, opgave 11
11.  
Octa-1,7-diëen
Naam bij Structuur, opgave 12
12.  
2E-but-2-een
Naam bij Structuur, opgave 13
13.  
1Z,3Z-Cycloocta-1,3-diëen
Naam bij Structuur, opgave 14
14.  
2-Methylbut-1-een
Naam bij Structuur, opgave 15
15.  
3,3-Dimethylbut-1-een

Teken de structuurformule van

Naar de vragen

Structuur bij naam, opgave 16
16. But-1-een
Structuur bij naam, opgave 17
17. 2,3-Dichloorbuta-1,3-diëen
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom zijn maar twee bindingen aangegeven, dus de andere twee zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
Structuur bij naam, opgave 18
18. Etheen
  of  
Structuur bij naam, opgave 19
19. 2E-hex-2-een
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom is maar één binding aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
Structuur bij naam, opgave 20
20. 2-Methylbuta-1,3-diëen
Structuur bij naam, opgave 21
21. 2E-but-2-een
Structuur bij naam, opgave 22
22. 3E-penta-1,3-diëen
Structuur bij naam, opgave 23
23. Chlooretheen
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom twee bindingen aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
Structuur bij naam, opgave 24
24. 3-Joodpropeen
 
Het is niet noodzakelijk de twee waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom zijn maar twee bindingen aangegeven, dus de andere twee zijn door waterstof bezet. Fout is het overiens niet.
Structuur bij naam, opgave 25
25. 2-Methylpropeen
Structuur bij naam, opgave 26
26. Cyclopropeen
Structuur bij naam, opgave 27
27. 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,4-diëen
Structuur bij naam, opgave 28
28. 3Z-hex-3-een
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom is maar één binding aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
Structuur bij naam, opgave 29
29. 1,1-Dibroometheen
 
Het is niet noodzakelijk de twee waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom zijn maar twee bindingen aangegeven, dus de andere twee zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
Structuur bij naam, opgave 30
30. penta-2,3-diëen
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom is maar één binding aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.