Basiskennis chemie/Organische chemie/Carbonylverbindingen AntwoordenStructuur naar naam

Naar de vragen

Wat is de naam van:, opgave 1
1.  
2-Methylpentaan-3-on
Wat is de naam van:, opgave 2
2.  
Heptaan-3-on
Wat is de naam van:, opgave 3
3.  
1-Cyclohexylpropaan-2-on
PLaatsnummers zijn hier nodig, want er kan ook een verbinding 1-Cyclohexylpropaan-1-on bestaan.
Wat is de naam van:, opgave 4
4.  
Cycloocta-2,4,6-triëenon
De carbonylgroep is de uitgang van de naam, deze krijgt dus het laagste nummer (= 1). De verschillende dubbele banden krijgen dan zo laag mogelijke plaatsnummers.
Wat is de naam van:, opgave 5
5.  
2,2-Dimethylcyclopropanon
De carbonylgroep heeft altijd plaatsnummer 1, en hoeft dus niet benoemd. De plaatsnummers voor de methylgroepen zijn wel nodig, de verbinding 2,3-Dimethylcyclopropanon is ook bekend.
Wat is de naam van:, opgave 6
6.  
4-Fenylbutaan-2-on
Wat is de naam van:, opgave 7
7.  
Ethanal
Wat is de naam van:, opgave 8
8.  
3-Methylputanal
Wat is de naam van:, opgave 9
9.  
2-Ethylhexanal
Wat is de naam van:, opgave 10
10.  
2,3-Dibroompropanal
Wat is de naam van:, opgave 11
11.  
Ocatanal
Wat is de naam van:, opgave 12
12.  
2,,2-Dimethylpropanal

Naam naar structuur

Naar de vragen

Teken de structuurformule van:, opgave 13
13. Naam naar structuur Propanon
Teken de structuurformule van:, opgave 14
14. Naam naar structuur Cyclohexanon
Teken de structuurformule van:, opgave 15
15. Naam naar structuur Hexaan-2,5-dion
Teken de structuurformule van:, opgave 16
16. Naam naar structuur 3-Methylbutanal
Teken de structuurformule van:, opgave 17
17. Naam naar structuur Methanal
Teken de structuurformule van:, opgave 18
18. Naam naar structuur Butanon
Teken de structuurformule van:, opgave 19
19. Naam naar structuur Ethanal
Teken de structuurformule van:, opgave 20
20. Naam naar structuur 2,3,4-trihydroxybutanal
Teken de structuurformule van:, opgave 21
21. Naam naar structuur 1,3-dihydroxypropanon
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.