Basiskennis chemie 3/Buffers Antwoorden 3Buffers: Concentratie waterstof-ionen en pH 3

Naar de vragen1

Buffer, pH uit m(HZ) en m(MZ), opgave 1
Bereken de pH in een mengsel van 270 gram   en 90.0 gram azijnzuur   in 10.00 liter water.
pH = 4.63
Een formule waarin zowel het gevraagde, de pH, als gegevens voorkomen, de massa van de gebruikte stoffen, ontbreekt in de kernbetrekkingen dus bouw je de berekening via SPA op. De pH wordt gevraagd en er is sprake van een buffer, dus de bufferformule zul je ook nodig hebben.
 

Verg. 1

 
en
 

Verg. 2

 
De Kz van azijnzuur kun je in BINAS vinden, dus dat is geen probleem: op het moment dat je gaat rekenen kun je die opzoeken. De concentraties azijnzuur en acetaat zijn niet gegeven, maar wel het volume. Eerst voor de concentratie azijnzuur:
 

Verg. 3

 
Het volume is gegeven, dus dat kun je wanneer je gaat rekenen invullen. Je kunt de concentratie uitrekenen als je het aantal mol azijnzuur weet. Hiervoor is een kernbetrekking:
 

Verg. 4

 
Met mazijnzuur voor de gebruikte massa azijnzuur en Mazijnzuur voor de molaire massa van het zuur. De molaire massa van azijnzuur kun je in BINAS tabel 99 vinden, of in de reachterzijbalk van azijnzuur.
Voor de acetaat-concentratie geldt een vergelijkbaar traject:
 

Verg. 5

 
Een klein probleempje: acetaat is niet los leverbaar. Acetaat komt als kaliumacetaat. Gelukkig lost dit zout goed op in water en geeft dan per mol één mol acetaat. Het aantal mol acetaat is dus gelijk aan het aantal mol kaliumacetaat:
     
reactie
 

Verg. 6

 
Het aantal mol kaliumacetaat laat zich vervolgens met behulp van de bekende massa en de molaire massa van de kaliumacetaat berekenen.
 

Verg. 7

 
Vergelijking 4 en vergelijking 7 zijn vergelijkingen die je uit kunt rekenen. De resultaten kun je vervolgens in de eerdere vergelijkingen gebruiken om daar de waarde van te bepalen. Vanaf vergelijking 7 terug naar vergelijking 1 invullen geeft:
 

Verg. 7
ingevuld

 
 

Verg. 6
ingevuld

 
 

Verg. 5
ingevuld

 
 

Verg.4
ingevuld

 
 

Verg.3
ingevuld

 
 

Verg. 2
ingevuld

 
 

Verg1
ingevuld

 

2

Buffer, pH uit m(HZ) en m(MZ), opgave 2
Bereken de pH in een mengsel van 272 gram   en 90.0 gram   in 10 liter.
pH = 2.50
Kz = 6.90*10-3
De manier van rekenen wordt uitgebreid uitgelegd bij de eerste opgave van deze serie.

3

Buffer, pH uit m(HZ) en m(MZ), opgave 3
Bereken de pH in een mengsel van   en  , resp. 3.52 en 3.99 gram, in 250 mL water.
5.24
Kz = 3.09*10-6
De manier van rekenen wordt uitgebreid uitgelegd bij de eerste opgave van deze serie.

4

Buffer, pH uit m(HZ) en m(MZ), opgave 4
Bereken de pH in een mengsel van 10.0 gram  , 10.0 gram   200 mL water.
pH = 1.98
Kz = 1.00*10-2
De manier van rekenen wordt uitgebreid uitgelegd bij de eerste opgave van deze serie.

5

Buffer, pH uit m(HZ) en m(MZ), opgave 5
Bereken de pH in een mengsel van 0.450 L water, 17.00 gram  , en 12.00 gram natriumzout van dat zuur.
2.61
Kz = 1.40*10-3
De manier van rekenen wordt uitgebreid uitgelegd bij de eerste opgave van deze serie.

6

Buffer, pH uit m(HZ) en m(MZ), opgave 6
Bereken de pH in een mengsel van 40.56 gram  , 70 gram  , en 4.00 liter water.
4.48
Kz = 1.51*10-5
De manier van rekenen wordt uitgebreid uitgelegd bij de eerste opgave van deze serie.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.