Basiskennis chemie 4/Organische chemie/Alkanen Antwoorden


Naamgeving van alkanenBewerken

Foutmelding: LinkVooraf gebruikt

Van naam naar structuur

Naar de vragen

1. Wat is de structuur van ethaan
2. Wat is de structuur van butaan
3. Wat is de structuur van 3-methylpentaan
4. Wat is de structuur van 2,3,6-trimethylheptaan
5. Wat is de structuur van methylpropaan
 
in de naam van de stof, methylpropaan, is het plaatscijfer niet nodig, want als de methylgroep aan een van de andere koolstof-atomen zou zitten, dan heb je butaan.
6. Wat is de structuur van 3-ethyl-4-methylhexaan
7. Wat is de structuur van methaan
8. Wat is de structuur van 2-methylnonaan
9. Wat is de structuur van Cyclopentaan
10. Wat is de structuur van 1,2-diëthylcyclobutaan
 
Aan de cyclobutaanring horen nog 6 extra waterstofatomen.
11. Wat is de structuur van 1,1,4-trimethylcycloheptaan
 
Aan de cycloheptaanring horen nog 11 extra waterstofatomen.
12. Wat is de structuur van 1-ethyl-2,2,3-trimethylcyclopentaan

Foutmelding: LinkVooraf gebruikt

Van structuur naar naam

Naar de vragen

13. Wat is de naam van  
2,2-dimethylbutaan
14. Wat is de naam van  
Heptaan
15. Wat is de naam van  
Propaan
16. Wat is de naam van  
2,4-dimethylpentaan
17. Wat is de naam van  
2,3,3-trimethylhexaan
18. Wat is de naam van  
3-ethylheptaan
19. Wat is de naam van  
4-methyl-6,6-dipropylnonaan
20. Wat is de naam van  
Heptaan
21. Wat is de naam van  
Methylcyclohexaan
22. Wat is de naam van  
1,1,2,6-tetramethylcyclohexaan
23. Wat is de naam van  
1,1,2-trimethylcyclopropaan
24. Wat is de naam van  
1-ethyl-2,2,3-trimethylcyclopentaan

Foutmelding: LinkVooraf gebruikt

Structuurformule naar molaire massa

Naar de vragen

Van structuur en molaire massa, opgave 25
25. Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
72.1448 gram.mol-1. De naam van de verbinding is: pentaan
Van structuur en molaire massa, opgave 26
26. Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
198.3770 gram.mol-1. De naam van de verbinding is: 2,3,4,5,6,7-Hexamethyloctaan
Van structuur en molaire massa, opgave 27
27. Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
142.2738 gram.mol-1. De naam va de verbinding is: 2,2,3,3-tetrametylhexaan
90.2022 gram.mol-1: Fout antwoord. Je hebt alleen de aangegeven koolstof- en waterstof-atomen geteld. De formule van deze verbinding is echter  .
Van structuur en molaire massa, opgave 28
28. Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
72.1448 gram.mol-1. De naam van deze verbinding is 2,2-dimethylpropaan.
Van structuur en molaire massa, opgave 29
29. Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
114.2222 gram.mol-1. De naam van deze verbinding is (systematisch) 2,2,4-Trimethylpentaan. Niet systematisch wordt deze verbinding iso-octaan genoemd, de verbinding die bij motorbrandstoffen de standaard voor het octaangetal is.
Van structuur en molaire massa, opgave 30
30. Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
200.308 gram.mol-1. De naam van deze verbinding (niet systematisch!) is 5-Rotaan
Van structuur en molaire massa, opgave 31
31. Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
154.2838 gram.mol-1. De naam van deze verbinding is 3-cyclopentylhexaan.
Van structuur en molaire massa, opgave 32
32. Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
414.7266 gram.mol-1. De formule van deze verbinding is   en hij heet Propylcholestaan
De aangegeven waterstof-atomen zijn bedoeld om aan te geven dat aan het einde van de binding geen koolstof-atoom zit, maar alleen een waterstof-atoom. Staat er aan het eind van een binding niets aangegeven, dan zit er dus wel een koolstof-atoom,met drie waterstof=atomen. De reden waarom de bindingen op deze manier zijn aangegeven komt in het hoofdstuk stereochemie aan bod.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.