Maatschappijleer/Factsheet/Maatschappijleer

Onderwerp Naam
Maatschappijleer: de samenleving
Hoe leven mensen samen?
1. Maatschappijleer: maatschappelijke problemen
Kenmerken en voorbeelden
2. Maatschappijleer: rechtsstaat
Evenwicht tussen veiligheid en vrijheid
3. Maatschappijleer: parlementaire democratie
Hoe werkt de democratie?
4. Maatschappijleer: pluriforme samenleving
Verschillende culturele achtergronden
5. Maatschappijleer: verzorgingsstaat
Hoe de overheid helpt
6. Maatschappijleer: waarden en normen
Wat vinden we waarom belangrijk?
7. Maatschappijleer: belangen
Wie heeft er voordeel bij?
8. Maatschappijleer: macht
Anderen beïnvloeden
9. Maatschappijleer: sociale ongelijkheid
Kansen, inkomen en kennis
10. Maatschappijleer: sociale cohesie
De lijm van de samenleving
11. Maatschappijleer: betrouwbare informatie
Bronnen, feiten en meningen
12. Maatschappijleer: communicatieruis
Hoe verloopt communicatie?
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.