Maatschappijleer/Maatschappijleer 3 havo/Samenvatting H3 Wat is waar, wat is niet waar

Kritisch omgaan met informatie (kijken of het betrouwbaar is) betekent dat:

  • de bron checkt;
  • onderscheid maakt tussen feiten en meningen;
  • het onderwerp van verschillende kanten bekijken.
Shannon-Weaver-communicatiemodel. Bron: Wikipedia

Bij communicatie geven we informatie door. Als informatie wordt verdraaid, spreken we van manipulatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij reclame. Bij propaganda wordt geprobeerd om de mening van mensen te beïnvloeden. Als dit langdurig en systematisch gebeurt, spreken we van indoctrinatie.

Alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, waarden en normen (referentiekader), bepaalt voor een groot deel wat je wel en niet waarneemt in het dagelijkse leven (selectieve waarneming). Als je personen of situaties niet (goed) kent en toch een mening hebt, spreken we van een vooroordeel. Als het gaat om een vaststaand beeld over een groep, spreken we van een stereotype.

Een goede mening vormen doe je door:

  • de feiten op een rijtje te zetten;
  • goede (logische) argumenten te verzamelen;
  • en te luisteren naar tegenargumenten.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.