Myalgische encefalomyelitis/Behandeling van ME

Myalgische Encefalomyelitis
Hoofdstukken
 1. Historie van de diagnose
 2. Wat is myalgische encefalomyelitis
 3. Kenmerken van ME
 4. Classificatie
 5. Diagnose
 6. Oorzaken van ME
 7. Gevolgen van ME
 8. Behandeling van ME
 9. Omgang met mensen met ME
 10. Patiënten, organisaties en activiteiten
 11. Documentatie
 12. Referenties en externe links


Behandeling van ME bewerken

Er is nog geen geneeswijze bekend voor ME. De meeste behandelingen zijn dan ook op deelproblemen gericht, zoals:

 • bestrijden van ontstekingen;
 • bestrijden van pijn en spierzwakte;
 • tegengaan van bijkomende infecties;
 • verbeteren van de slaap;
 • verbeteren van de bloedcirculatie;
 • verbeteren van de stofwisseling;
 • wegnemen en voorkomen van overbelasting.

Naast reguliere behandelingen worden ook diverse alternatieve behandelingen aangeboden.

Behandelingen in de praktijk bewerken

Het onderzoeksinstituut NIVEL heeft in 2008 een enquête gehouden onder de leden en donateurs van Nederlandse patiëntenorganisaties voor ME/CVS.[1] Zo'n 400 mensen vulden de vragenlijst in.

De behandelingen die de patiënten het vaakst hadden gevolgd waren: dieet (65%), homeopathie (65%), fysiotherapie (52%), vitamine B12 (48%), psychologische begeleiding (46%), het begeleid zoeken naar een balans tussen activiteit en rust (44%), en anti-depressiva (43%).

Niet in alle gevallen is de patiënt er na een behandeling beter aan toe dan daarvoor. De gevolgen van oefentherapie zijn zelfs veel vaker negatief dan positief. Ook cognitieve gedragstherapie, opbouw van activiteiten, anti-depressiva scoren in het onderzoek van het NIVEL niet best; het resultaat van fysiotherapie kan eveneens tegenvallen.

Wel goed zijn de ervaringen met zoeken van een balans tussen activiteit en rust, dieet, pijnstillers, begeleide bedrust, carnitine, neurofeedback, en (gewone) psychologische begeleiding.

In het algemeen geldt dat geen enkele behandeling bij alle patiënten aanslaat. Sommige behandelingen kunnen zonder veel risico worden geprobeerd, maar andere zijn riskanter.

Referenties bewerken

 1. De Veer AJE, Francke AL (2008), "Zorg voor ME/CVS-patiënten. Ervaringen van de achterban van patiëntenorganisaties met de Gezondheidszorg", NIVEL, december, 20090310
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.