Pestcultuur Bewerken

Pestgedrag beperkt zich niet tot een beperkt aantal kinderen of jongeren maar is een ook een integraal probleem waarbij volwassenen binnen de samenleving mee te maken hebben.

Een analyse van het pestprobleem Bewerken

Om iets te veranderen aan pestgedrag op scholen moeten ouders, werknemers, bedrijfsleiders en politici de hand in eigen boezem steken.

De omvang van het pestprobleem Bewerken

Onderzoek wijst uit dat pestgedrag geen klein probleem is. Pestprotocollen kunnen een deel van het probleem oplossen. Maar op de meeste scholen wordt gepest in meer of mindere mate. 10% van de leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs heeft de ervaring gepest te worden.

De logica van pesten Bewerken

De school is een apenrots want dit is een nabootsing van de samenleving. Pesten is een methode van onderdrukking: een machtsmiddel wat werkt op het moment dat het slachtoffer een minderheidspositie inneemt.

Sociale media als pestverdubbelaar Bewerken

Op sociale media wordt het nog gemakkelijker om te pesten.

Een tekort aan sociale controle Bewerken

Er bestaat een verklaring van Goed Gedrag maar daarin staat niets over sociale media.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.