Onderwijstechnologie/ICT en afstandsonderwijs in het Vlaamse onderwijs: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Het Vlaams ministerie van Onderwijs voorziet de mogelijkheid tot ‘Begeleid individueel Studeren’. Dit type onderwijs richt zich tot volwassenen (personen die niet langer leerplichtig zijn) die een getuigschrift middelbaar onderwijs willen behalen. Het is voorbereidend voor een examen bij de Vlaamse examencommissie.
 
==1. Wie?==
 
Op dit moment kunnen enkel gedetineerden en personen die zich voorbereiden op de examencommissie zich inschrijven.
 
==2. Cursussen==
 
De deelnemers vinden de informatie over alle cursussen op internet. Niet alle cursussen of taakpakketten zijn digitaal verkrijgbaar. Cursussen van vakken zoals talen, wiskunde, economie,... zijn enkel schriftelijk verkrijgbaar (en worden per post opgestuurd). Een aantal cursussen worden begeleid door een cd-rom of audio-cd.
 
 
==3. E-taken==
 
Het BIS biedt de mogelijkheid tot het maken van E-taken, taken die je dus kan downloaden en indienen via internet. Het is ook mogelijk om deze taken schriftelijk te maken en op te sturen. Een aantal dagen later kan je de verbeterde versie terug downloaden.
 
==4. De examencommissie==
 
Personen die alsnog een secundair diploma of getuigschrift willen behalen, kunnen terecht bij de examencommissie. Deze organiseert examens voor de 3 graden van het Secundair onderwijs, en voor de 4e graad (het zevende jaar).
 
==5. Stopzetting==
 
BIS online wordt op dit moment afgebouwd. Waarom dat zo is, is niet helemaal duidelijk. In ieder geval kunnen we deze website opvatten als een voorbeeld voor afstandsonderwijs en E-learning.
 
 
=Bednet: onderwijs voor langdurig zieke kinderen=
 
www.bednet.be
 
==Wat & Wie==
 
Bednet steunt op hetzelfde principe als BIS, maar richt zich tot langdurig zieke kinderen. Er wordt ondersteuning aangeboden voor zowel lager als secundair onderwijs.
 
In schooljaar 2007 – 2008 volgden 39 kinderen onderwijs via Bednet.
 
==Individuele leeromgeving==
 
Elk kind krijgt een stukje webruimte, waar een persoonlijke digitale leeromgeving gebouwd wordt. Deze leeromgeving is dag en nacht toegankelijk.
 
Via audiovisuele software (webcam en audiotoepassingen) kan het kind alles volgen wat er in de klas gebeurt, kan het foto’s nemen van het bord en zelfs zijn vinger opsteken of vragen stellen aan de leerkracht.
 
Er zijn ook oplossingen voor kinderen die overdag geen lessen kunnen meevolgen.
 
De digitale leeromgeving voorziet ook in ruimte waar taken kunnen geupload en gedownload worden, een lessenrooster en een agenda.
 
==Benodigdheden==
 
Een webcam, microfoon en laptop volstaan om het systeem te kunnen gebruiken. Bednet voorziet hier zelf in.
 
==Kosteloos Onderwijs==
 
Bednet wil toegankelijk zijn voor alle kinderen en ouders, en is daarom volledig kosteloos. Alleen de nodige leerboeken dienen te worden aangekocht.
 
 
==Ondersteuning van het initatief==
 
De ondersteuning van het project gebeurt door de Vlaamse overheid, Koning Boudewijnstichting, Nationale Loterij, Belgacom, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen en een aantal commerciële sponsors.
 
==Bronnen==
 
www.bednet.be
10

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.