Geo-visualisatie/Overige informatie: verschil tussen versies

link die verlopen is verbeterd + typefoutje eruit gehaald
(Gebruikte vakliteratuur toegevoegd (zie ook H communicatie, waar het wikibook naar verwijst))
(link die verlopen is verbeterd + typefoutje eruit gehaald)
:* [http://del.icio.us/bartvanbossuyt/kaart 'Delicious kaarten'] Enkele kaartvoorbeelden, zoals meest recente (!) blikseminslagen, verspreiding van Aids, aardbevingen en dergelijke.
:* [http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/default.asp EEA Kaarten en grafieken], waaronder ook een link naar de [http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map on-line GIS-viewer van Ozon-concentraties]. Dit is een 'nearly-real-time' webapplicatie, waarbij 700 verschillende meetpunten - verspreid over 26 veantwoordelijke, inwinnende instanties - die het kaartbeeld bepalen; oftewel, publieksvoorlichting over de grenzen heen. Verder kan je hier kaarten en data downloaden die beschikbaar worden gesteld door de EEA (European Environment Agency).
:* [http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=90144019027867&contentId=70285097052355 Environmental mapping tool van BP] Goed om te zien hoe hier een simpele, gebruiksvriendelijke GIS, wordt gebruikt om op mondiale schaal aan te tonen richting klanten/aandelenhouders of BP in milieukundig gezien omstreden gebieden opereert of niet. De site toont zeer goede thematische kaarten, communicatief/cartografisch zeer sterk gezien de doelgroep en gezien het mondiale schaalniveau. Wat wel de vraag is of lezers niet verkeerde detailconclusies gaan trekken over individuele locaties.
:* [http://www.itc.nl/library/Papers_2004/n_p_art/kraak_geo.pdf Geo-visualisatie] Aan de hand van een kaart van de tocht van Napoleon naar Moskou in de winter van 1813 ('misschien wel de mooiste statistische grafiek ooit') wordt de term geo-visualisatie in al zijn verschijningsvormen uitgelegd.
:* [http://www.alterra.wur.nl/NL/onderzoek/Werkveld+Geoinformatie/HGN/ Historisch grondgebruikskaarten Nederland] door Alterra / Wageningen Universiteit en Researchcentrum
:* [http://www.risicokaart.nl/ Risicokaarten] Via deze site worden alle provinciale risicokaarten ontsloten. Meeste sites maken gebruik van de Flamingoviewer. De getoonde kaarten staan erg vol symbolen, maar zijn cartografisch wel verantwoord. Het uitzetten van onnodige kaartlagen is eenvoudig de oplossing. Risico's zijn overdacht vormgegeven in vlak-, lijn- en puntsymbolen. Zonder het lezen van de beschrijving zijn de viewers voor de gehaaste burger misschien lastig. De beschrijving per kaartlaag is echter snel op te roepen. Een voorbeeld van een flexibele, goede viewer/kaart.
:* [http://www.lml.rivm.nl/data/smog/index.html RIVM-data] Kaarten, statistieken over het milieu in Nederland, zoals luchtkwaliteit, e.d. Via dit portaal wordt veel milieu-informatie van het RIVM ontsloten.
:* [http://www.rpb.nl/ Ruimtelijk planburauplanbureau] Site met ruimtelijke statistische gegevens van met name Nederland. Zie bijvoorbeeld de mobiliteitsatlas van het RPB op [http://www.rpb.nl/kennisportaal/default.aspx?id=3 Mobiliteitsatlas]
:* [http://www2.vrom.nl/notaruimte/ Ruimtelijke ontwikkeling] VROM publiceert hier verschillende kaarten over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Niet interactief, wel inzoombaar. Kartografisch sterk zijn is de symbologie: die is - ook al ingezoomd op de kaarten - altijd indicatief door het gebruik van dikke lijnen, doorzichtige vlakken en grote pijlen. Individuele conclusies mag een gebruiker van deze kaart niet trekken, en hij zal dat dan ook niet doen.
:* [http://cartografie.startpagina.nl/ Startpagina Cartografie] (wel sterk kaartgericht)
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.