Lineaire algebra/Bilineaire vorm: verschil tussen versies