Sociale geschiedenis in de literatuur 1500-1795/Roman: verschil tussen versies

opmaak gelijk gemaakt met de rest, sorry Sanderd
(upload werk van beetjedwars)
 
(opmaak gelijk gemaakt met de rest, sorry Sanderd)
{{Sociale geschiedenis in de literatuur 1500-1795}}
 
 
<big>'''8. Roman</big>
 
 
==Geloofwaardigheid==
Romans werden vanaf circa 1690 steeds meer in de ik-vorm geschreven. Wie deze romans las, kreeg de illusie dat hij een bevoorrecht persoon was, omdat de schrijver hem zijn diepste zieleroerselen onthulde. Dus kon hij de schrijver vertrouwen en zijn literatuur voor waar aannemen, temeer daar die in de ik-vorm was geschreven en de schrijver het allemaal zelf zou hebben meegemaakt.
 
Het taalgebruik van de romans stond ook meestal dicht bij het gesproken woord. Tijdens de achttiende eeuw kwamen er verschillende constructies in de literatuur waardoor de lezer nog gemakkelijker kon gaan denken dat het gelezene "waar gebeurd" was. Critici vonden dat deze romans leugens waren vergeleken bij een geschiedverhaal en dat zwakke mensen die alles letterlijk namen erdoor op het verkeerde been werden gezet.
Romans werden vanaf circa 1690 steeds meer in de ik-vorm geschreven. Wie deze romans las, kreeg het gevoel dat hij een bijzonder iemand was, omdat de schrijver hem zijn diepste zieleroerselen onthulde. Dus kon hij de schrijver vertrouwen en zijn literatuur voor waar gebeurd aannemen, temeer daar die in de ik-vorm was geschreven en de schrijver het allemaal zelf zou hebben meegemaakt. Het taalgebruik van de romans stond ook meestal dicht bij de spreektaal.
 
 
Tijdens de achttiende eeuw kwamen er verschillende constructies in de literatuur waardoor de lezer nog gemakkelijker kon gaan denken dat het gelezene "waar gebeurd" was. Critici vonden dat deze romans leugens waren vergeleken bij een geschiedverhaal en dat zwakke mensen die alles letterlijk namen erdoor op het verkeerde been werden gezet.
 
 
===Gevonden manuscript===
 
{{wrapper|links}}
 
{{wrapper|links}}
 
| [[Bestand:Robinson Crusoe and Man Friday Offterdinger.jpg|thumb|left|180px|Robinson Crusoe en Vrijdag]]
 
|-
 
| [[Bestand:Behn Love-Letters 1684.jpg|thumb|left|180px|Briefroman, 1684]]
 
|-
| [[File:La grande Epidemie de PORNOGRAPHIE.jpg|thumb|left|180px|Franse karikatuur tegen de epidemie van de pornografie, 19e eeuw]]
 
| [[File:La grande Epidemie de PORNOGRAPHIE.jpg|thumb|left|180px|Franse karikatuur tegen de stortvloed aan pornografie in de 19e eeuw]]
 
|-
|
 
|
 
|}
 
De schrijver deed net alsof hij een [[w:Manuscript (modern)|manuscript]] ergens op een zolder had gevonden, zoals [[w:Daniel Defoe|Daniel Defoe]] deed toen hij [[w:Robinson Crusoe|Robinson Crusoe]] schreef. De schrijver van dat manuscript werd meestal afgeschilderd als een onbekend persoon die de in dat manuscript beschreven gebeurtenissen zelf had meegemaakt of ze uit de eerste hand had gehoord en ze in eenvoudige taal had opgeschreven. Het manuscript zou helemaal niet bedoeld zijn geweest om uit te geven, totdat de schrijver het per ongeluk ontdekte. Het moest dus allemaal wel waar gebeurd zijn.
 
===Afgeluisterde dialoog===
De schrijver deed net alsof hij (per ongeluk) een spontaan gesprek, een [[w:dialoog|dialoog]] tussen een aantal mensen had gehoord. De lezer kon deze roman voor waar gebeurd aanzien omdat de schrijver van de roman deed alsof hij dat gesprek echt had gehoord.
 
===Afgeluisterd gesprek===
 
De schrijver deed net alsof hij (per ongeluk) een spontaan gesprek tussen een aantal mensen had gehoord. De lezer kon deze roman voor waar gebeurd aanzien omdat de schrijver van de roman net deed alsof hij dat gesprek echt had gehoord.
 
 
===Briefroman===
De [[w:briefroman|briefroman]] bereikte zijn hoogtepunt in de achttiende eeuw. Het zou helemaal niet de bedoeling van de schrijvers van deze brieven zijn geweest om een roman te schrijven: ze hadden authentieke brieven aan elkaar geschreven en de romanschrijver deed net alsof hij die brieven per ongeluk ergens gevonden had. Hoewel zo'n roman meestal een voorwoord van de uitgever bevatte waarin uitgelegd werd dat het waarschijnlijk niet om echte brieven ging maar "slechts" om een roman, konden de lezers de briefroman voor waar aannemen vanwege het intieme karakter van de brieven en omdat de schrijver van de roman net deed alsof het om echte brieven ging.
 
De [[w:briefroman|briefroman]] bereikte zijn hoogtepunt in de achttiende eeuw. De romanschrijver deed net alsof hij per ongeluk ergens een pak brieven gevonden had. De schrijvers van deze brieven zouden helemaal niet van plan zijn geweest om een roman te schrijven: ze hadden authentieke brieven aan elkaar geschreven. Hoewel zo'n roman meestal een voorwoord van de uitgever bevatte waarin uitgelegd werd dat het waarschijnlijk niet om echte brieven ging maar "slechts" om een roman, konden de lezers de briefroman voor waar aannemen vanwege het intieme karakter van de brieven en omdat de schrijver van de roman net deed alsof het om echte brieven ging.
 
 
Het was een literair procedé dat waarachtigheid suggereerde, want in brieven schreef men elkaar de waarheid en gaf men zichzelf bloot. Zelfs als de schrijver van een brief een keer loog, dan wist de lezer dat omdat hij altijd meer wist dan de zogenaamde schrijvers van de brieven. De lezer van de briefroman was eigenlijk een soort [[w:voyeurisme|voyeur]].
 
 
===Autobiografie===
 
 
''Zie ook:'' [[Sociale geschiedenis van de late Middeleeuwen/Literatuur#Autobiografie|Autobiografie in de late Middeleeuwen 1300-1500]]<br>
 
 
De autobiografie was in de ik-vorm geschreven [[w:proza|proza]], waarin de schrijver terugkeek op zijn eigen leven en de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. De autobiografie beschreef het "zijn", terwijl de classicistische [[Sociale geschiedenis in de literatuur 1500-1795/Memoire en journaal#memoire|memoire]] eerder het "hebben" beschreef.
 
De ik-figuur richtte zich tot de lezer die de illusie kreeg dat hij een uniek en bevoorrecht persoon was, omdat de schrijver hem zijn diepste zieleroerselen onthulde. Dus kon hij de schrijver vertrouwen en zijn literatuur voor waar aannemen, temeer daar die in de ik-vorm was geschreven en de schrijver het allemaal zelf zou hebben meegemaakt.
 
De ik-figuur richtte zich tot de lezer die de indruk kreeg dat hij een bijzonder iemand was, omdat de schrijver hem zijn diepste zieleroerselen onthulde. Dus kon hij de schrijver vertrouwen en zijn literatuur voor waar aannemen, temeer daar die in de ik-vorm was geschreven en de schrijver het allemaal zelf zou hebben meegemaakt.
 
 
De autobiografie was geschreven om gepubliceerd te worden: zonder lezer zou het weinig zin hebben om je innerlijk bloot te leggen.
 
 
===Pornografische romans===
 
Hoewel vanwege de [[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Wellevendheid|wellevendheidsboekjes]] het bespreken van de seksualiteit [[w:taboe|taboe]] was geworden, bleven de [[w:erotiek|erotische]] romans onuitroeibaar verschijnen. Ze speelden zich af in de slaapkamer, de bedstee, of in de [[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Decadentie#Op zoek naar vrijheid en schijnbare eenvoud|folies]]. Vanaf circa 1750 verschenen er zelfs [[w:pornografie|pornografische]] romans waarbij de lezer kon [[w:masturbatie|masturberen]].
 
Deze pornografische roman had in de achttiende eeuw buitengewoon veel succes. Zelfs [[w:Denis Diderot|Denis Diderot]], [[w:Honoré Gabriel de Riqueti|Mirabeau]], [[w:Charles de Montesquieu|Montesquieu]] en [[w:Voltaire|Voltaire]] schreven (wel eens) een stukje pornografie. En [[w:Jean-Jacques Rousseau|Jean-Jacques Rousseau]] (1712-1778) beschreef hoe hij in zijn jeugd sommige boekjes "met een hand" las.
 
Deze pornografische roman had in de achttiende eeuw buitengewoon veel succes. Zelfs [[w:Denis Diderot|Denis Diderot]], [[w:Honoré Gabriel de Riqueti|Mirabeau]], [[w:Charles de Montesquieu|Montesquieu]] en [[w:Voltaire|Voltaire]] schreven (wel eens) een stukje pornografie. En [[w:Jean-Jacques Rousseau|Jean-Jacques Rousseau]] (1712-1778) beschreef hoe hij in zijn jeugd sommige boekjes "met een hand" las.
 
 
Pornografie kan men dan wel minderwaardig vinden, maar het werd meer gelezen dan de [[w:Franse Revolutie|revolutionaire]] pamfletten. Ook in de beeldende kunst werden er veel pornografische schilderijen gemaakt<ref>[[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Intimiteit: plaatsen en voorwerpen#Erotische schilderijen|Erotische schilderijen in de achttiende eeuw.]]</ref>. Overal was pornografie aanwezig: op de marktpleinen, in de werkplaatsen, in de slaapkamers en zelfs in de [[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Wellevendheid#Salons|salons]].
 
 
In de pornografie werd de privé-leefsfeer beschreven en ook hier was de lezer een voyeur. <br/>
 
Pornografie kan men dan wel verachtelijk vinden, maar het werd meer gelezen dan de [[w:Franse Revolutie|revolutionaire]] pamfletten. Ook in de beeldende kunst werden er veel pornografische schilderijen gemaakt<ref>[[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Intimiteit: plaatsen en voorwerpen#Erotische schilderijen|Erotische schilderijen in de achttiende eeuw.]]</ref>. Overal was pornografie aanwezig: op de marktpleinen, in de werkplaatsen, in de slaapkamers en zelfs in de [[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Wellevendheid#Salons|salons]].
1) De pornografie kan een uiting zijn van heimwee naar de Middeleeuwen toen het lichamelijke en de seksualiteit nog niet zo weggemoffeld waren als in het [[Sociale geschiedenis in de literatuur 1500-1795/Classicisme|classicisme]]. <br/>
 
Ook in de pornografie werd de privé-leefsfeer beschreven en ook hier was de lezer een voyeur. <br/>
1) De pornografie kan een uiting zijn van heimwee naar de Middeleeuwen toen het lichamelijke en de seksualiteit minder weggemoffeld waren dan in het [[Sociale geschiedenis in de literatuur 1500-1795/Classicisme|classicisme]]. <br/>
2) De pornografie kan het gevolg zijn van de individualisering van het lezen. De pornografische roman werd meestal alleen en in het verborgene gelezen<ref>[[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Alfabetisering#Alleen en in stilte lezen|Er kwamen nu echter ook ketterse boeken in omloop, kritische boeken en zelfs erotische boeken met afbeeldingen. Door alleen en in stilte te lezen kon men zich, ook als er andere mensen bij waren, onttrekken aan de controle van die gemeenschap. ]]</ref><ref>[[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Alfabetisering#Pornografie|In de zeventiende eeuw verschenen er pornografische boeken en de hoge heren lazen deze schandelijke boeken natuurlijk alleen maar om de gemeenheid van het volk te begrijpen. Ze lazen ze in de grootste afzondering en na het lezen verbrandden zij die vunzigheid.]]</ref>. <br/>
 
 
Ook de pornografische roman kon de lezer voor waar gebeurd aannemen doordat ze meestal in de vorm van een "afgeluisterde dialoog", een briefroman of een autobiografie was gegoten. [[w:Markies de Sade|Marquis de Sade]] paste al deze vormen toe<ref>Zijn werk wordt overigens door velen als niet uitsluitend pornografisch gezien.</ref>.
 
 
==Verlichting==
Tijdens de [[w:Verlichting (stroming)|Verlichting]] vond men het heel belangrijk om de mensen te onderrichten. De mens moest studeren en kennis vergaren. Er kwamen verklarende woordenboeken, de [[w:Encyclopedie#De Encyclopedie in de Europese verlichting|encyclopedie]], filosofische vertellingen enzovoort. Maar de leraren van de mensheid, de [[w:filosofie|filosofen]], twijfelden ook wel eens aan zichzelf: klopten hun woorden wel? Hun opvoedende taak en hun zoeken naar de waarheid waren vergelijkbaar met de bezigheden van de priester. [[w:Voltaire|Voltaire]] (1694-1778) sprak dan ook van "de nieuwe kerk".
 
Tijdens de [[w:Verlichting (stroming)|Verlichting]] vond men het belangrijk om de mensen te onderrichten. De mens moest studeren en kennis vergaren. Er kwamen verklarende woordenboeken, de [[w:Encyclopedie#De Encyclopedie in de Europese verlichting|encyclopedie]], filosofische vertellingen enzovoort. Maar de leraren van de mensheid, de [[w:filosofie|filosofen]], twijfelden ook wel eens aan zichzelf: klopten hun woorden wel? Hun opvoedende taak en hun zoeken naar de waarheid waren vergelijkbaar met de bezigheden van de priester. [[w:Voltaire|Voltaire]] (1694-1778) sprak dan ook van "de nieuwe kerk".
 
 
De filosofen van de Verlichting baseerden de waarheid van hun stellingen op de [[w:Rede|Rede]] (het denken). <br/>
 
1) Stellingen moesten bewezen kunnen worden, door een waarneming of in een experiment. "Eerst zien en dan geloven". <br/>
2) Elk experiment moest herhaalbaar zijn.<br/>
 
2) Elk experiment moest herhaalbaar zijn.<br/>
 
3) Het gestelde moest op een logische manier uit het waargenomene kunnen worden afgeleid<ref>Joseph Klaits, Servants of Satan. ISBN 0-253-35182-0.</ref>. <br/>
 
 
Een voorbeeld van een filosoof uit de Verlichting was: [[w:Immanuel Kant|Immanuel Kant]] (1724-1804) en zijn boek: [[w:Kritik der reinen Vernunft|Kritik der reinen Vernunft]].
 
 
==Jean-Jaques Rousseau==
De filosofen van de Verlichting vonden dat de waarheid het resultaat van redeneren was maar [[w:Jean-Jacques Rousseau|Jean-Jacques Rousseau]] vond deze filosofen en ook de meeste schrijvers maar boekenwurmen. De boekenwurm wilde rijk en beroemd worden en daarom volgde hij de mode en de publieke opinie en was hij het altijd eens met de mensen die aan de macht waren, omdat hij anders hoogstwaarschijnlijk niets zou bereiken. Maar de echte filosoof schreef uit innerlijke noodzaak, hij was vrij en onafhankelijk, hij hoefde niet rijk en beroemd te worden en daardoor kon hij de waarheid ontdekken.
 
Rousseau was een beetje een dwars figuur. Hij wilde geen pruik meer dragen en geen kousen en ook geen zwaard. Hij trok zich uit de mondaine wereld van Parijs terug en brak met de encyclopedie. In zijn levensonderhoud voorzag hij door als kopiïst te werken.
De filosofen van de Verlichting vonden dat de waarheid het resultaat van redeneren moest zijn maar [[w:Jean-Jacques Rousseau|Jean-Jacques Rousseau]] vond deze filosofen en ook de meeste schrijvers maar boekenwurmen. De boekenwurm wilde rijk en beroemd worden en daarom volgde hij de mode en de publieke opinie en was hij het altijd eens met de mensen die aan de macht waren, omdat hij anders hoogstwaarschijnlijk niets zou bereiken. Maar de echte filosoof schreef uit innerlijke noodzaak, hij was vrij en onafhankelijk, hij hoefde niet rijk en beroemd te worden en daardoor kon hij de waarheid ontdekken.
 
Rousseau stelde in 1755 dat de mens van nature goed was. Maar door ervaringen in de maatschappij en door het bezit van geld, goederen en mensen was zijn onbedorven, natuurlijke staat verdwenen en waren ongelijkheid en uitbuiting ontstaan. Dat hij het leven van de mens in zijn natuurlijke staat wilde ervaren door in de bossen te wandelen, mag een beetje ongeloofwaardig op ons overkomen, maar het had voor zijn filosofie veel te betekenen.
 
Redeneren leidde volgens hem tot filosofische exactheid maar eerlijk zoeken in de privéwereld tot de filosofische waarheid.
Rousseau was een beetje een dwars figuur. Hij wilde geen pruik meer dragen en geen kousen en ook geen zwaard. Hij trok zich uit de mondaine wereld van Parijs terug en brak met de encyclopedie. In zijn levensonderhoud voorzag hij door als kopiïst te werken.
Daarom schreef Rousseau in de ik-vorm over zijn eigen privéleven. Hij analyseerde zijn daden en gedachten, bijvoorbeeld in zijn werk "[[w:fr:Les Confessions (Rousseau)|Confessions]]" (bekentenissen). Hij beschreef alles zonder opsmuk en schaamte en zonder iets te verzwijgen. Zijn grootse en goedmoedige daden en gedachten maar ook de schandalige en verachtelijke. Hij sprak over zaken waar je in zijn tijd eigenlijk je mond over moest houden, zoals zijn genot bij een pak slaag van een vrouw<ref>[[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Van geestelijke verwantschap naar gezelligheid#Noten|Voetnoot 6.]]</ref>. Hij schreef niet meer alleen over zijn "ik" maar vooral over zijn verborgen "ik". De maskers werden afgezet. Hij zocht achter de sociale huls een dieper "ik" en hoopte zo zijn persoonlijkheid te kunnen verklaren.
 
Rousseau stond in de achttiende eeuw vrijwel alleen in de overtuiging dat de waarheid te vinden was in de privéwereld. Het schrijven over het "ik" en over intimiteiten gold tijdens het classicisme als een doodzonde. Pas in de negentiende eeuw zou deze gedachtengang veel meer succes hebben.
 
De "waarheid" was tot Rousseau gekomen in een soort visioen. Net zoals de gelovigen visioenen hadden over God, Christus en de heiligen. In beide gevallen werd de waarheid op een intieme manier waargenomen en zeker niet door redeneren zoals bij de filosofen van de Verlichting het geval was. De filosofie van Rousseau sprak meer tot het gevoel dan tot het verstand.
Rousseau stelde in 1755 dat de mens van nature goed was. Maar door ervaringen in de maatschappij en door het bezit van geld, goederen en mensen was zijn onbedorven, natuurlijke staat verdwenen en waren ongelijkheid en uitbuiting ontstaan. Dat Rousseau het leven van de mens in zijn natuurlijke staat wilde ervaren door in de bossen te wandelen, mag op ons een beetje lachwekkend overkomen, maar het had voor zijn filosofie veel te betekenen.
 
De lezer van zijn autobiografisch werk moest ook niet (zoals in de Verlichting gebruikelijk was) naar bewijzen vragen, hij moest de schrijver oprecht vertrouwen. Deze geestesgesteldheid van oprecht vertrouwen was ook de gesteldheid die Rousseau toedichtte aan de onbedorven, natuurlijke mens.
 
Redeneren leidde volgens Rousseau tot filosofische exactheid maar eerlijk zoeken in de privéwereld tot de filosofische waarheid. Daarom schreef Rousseau in de ik-vorm over zijn eigen privéleven. Hij analyseerde zijn daden en gedachten, bijvoorbeeld in zijn werk "[[w:fr:Les Confessions (Rousseau)|Confessions]]" (bekentenissen). Hij beschreef alles zonder opsmuk en schaamte en zonder iets te verzwijgen. Zijn grootse en goedmoedige daden en gedachten maar ook de schandalige en verachtelijke. Hij sprak over zaken waar je in zijn tijd eigenlijk je mond over moest houden, zoals zijn genot bij een pak slaag van een vrouw<ref>[[Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Van geestelijke verwantschap naar gezelligheid#Noten|Voetnoot 6.]]</ref>. Hij schreef niet alleen over zijn "ik" maar vooral over zijn verborgen "ik". De maskers werden afgezet. Hij zocht achter de sociale huls een dieper "ik" en hoopte zo zijn persoonlijkheid te kunnen verklaren.
 
 
Rousseau stond in de achttiende eeuw vrijwel alleen in zijn overtuiging dat de waarheid te vinden was door eerlijk te zoeken in de eigen privéwereld. Het schrijven over het "ik" en zijn intimiteiten gold tijdens het classicisme als een doodzonde. Pas in de negentiende eeuw zou de gedachtengang van Rousseau meer succes krijgen.
 
 
De "waarheid" was tot Rousseau gekomen in een soort visioen. Net zoals de gelovigen visioenen hadden over God, Christus en de heiligen. In beide gevallen werd de waarheid op een intieme manier waargenomen en zeker niet door redeneren zoals bij de filosofen van de Verlichting het geval was. De filosofie van Rousseau sprak meer tot het gevoel dan tot het verstand.
 
 
De lezer van zijn autobiografisch werk moest ook niet (zoals in de Verlichting gebruikelijk was) naar bewijzen vragen, hij moest de schrijver oprecht vertrouwen. Deze geestesgesteldheid van oprecht vertrouwen was ook precies de gesteldheid die Rousseau toedichtte aan de onbedorven, natuurlijke mens.
 
 
==Noten==
 
{{references|95%}}
 
 
{{sub}}
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.