Ubuntu: Linux voor mensen/Aan de slag/Manpagina's: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{|class="wikitable" |- | 50px|Uitleg || '''Wees gewaarschuwd!''' In GNU/Linux gaat het erom om zelfstandig te worden, je plan te kunn...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
|}
 
 
===Zware lektuur===
De man pages en andere documentatie over het Linux systeem kunnen voor nieuwe gebruikers nogal zwaar op de maag liggen. Het is ook zo'n enorme hoeveelheid informatie, dat het moeilijk is alles ineens te vatten. En in een cursus kunnen we natuurlijk niet alles ineens uitleggen, of niemand zou hem lezen. Maak je in elk geval niet ongerust als je grote delen van de man pagina's niet begrijpt, en geef de moed niet op. Gaandeweg zal het makkelijker worden. Als je de hele Linux cursus doorgenomen hebt, doe je er best aan de besproken man pages nog eens door te nemen. Dan zal je er al heel wat meer van begrijpen. En houd altijd in gedachten dat ook de meest ervaren gebruikers niet alles uit het hoofd kennen en dat die mensen ook nog elke dag man pagina's lezen.
 
==Andere manieren om documentatie te raadplegen==
===Info===
 
De info pagina's vormen een andere indexering van de hulpdocumentatie. Ze hebben gewoonlijk meer recente informatie en sommigen vinden ze gemakkelijker om te gebruiken. De man pages zijn geïntegreerd in de info pagina's: als er geen info pagina beschikbaar is voor een bepaald commando of bestand, zal info gewoon de man pagina voor dat commando of bestand tonen.
{|class="wikitable"
|-
|
[[file:Human-emblem-draft.svg|50px|Opdracht]]
||
'''Starten met info'''
 
Typ zelf info ls in een terminal venster en vergelijk dit met de man pagina. Wat is het verschil? Bepaal zelf of je een man- dan wel een info-type bent.
|}
 
===Apropos en whatis===
 
Een korte index van verklaringen voor een commando kan je oproepen door het whatis commando te gebruiken, bijvoorbeeld:
 
{|class="wikitable"
|-
|
[[file:Human-emblem-documents.svg|50px|Voorbeeld code om na te doen]]
||
ubuntu@ubuntu:~$ whatis ls
ls (1) - list directory contents
|}
 
Dit toont korte informatie over het commando. Je kan dan de desbetreffende man pagina oproepen voor verdere uitleg, bijvoorbeeld in bovenstaand geval door man ls in te geven.
 
Het whatis commando haalt zijn informatie van een index die opgemaakt wordt op basis van de korte beschrijving in de man page van het betreffende commando of bestand. Als je echter niet weet welk commando je moet gebruiken, kan je met apropos het juiste vinden. Hier wordt niet enkel op commando gezocht (de eerste kolom), maar er wordt ook gekeken naar de eigenlijke beschrijving (laatste kolom). Stel dat je niet weet hoe je een web browser kan starten, doe dan het volgende:
 
{|class="wikitable"
|-
|
[[file:Human-emblem-documents.svg|50px|Voorbeeld code om na te doen]]
||
ubuntu@ubuntu:~$ apropos browser
firefox (1) - a Web browser for X11 derived from the Mozilla browser
gthumb (1) - an image viewer and browser for GNOME
infobrowser (1) - read Info documents
mozilla (1) - a Web browser for X11 derived from the Mozilla browser
mozilla-firefox (1) - a Web browser for X11 derived from the Mozilla browser
sensible-browser (1) - sensible editing, paging, and web browsing
smbtree (1) - A text based smb network browser
viewres (1) - graphical class browser for Xt
w3m (1) - a text based Web browser and pager
www-browser (1) - a text based Web browser and pager
x-www-browser (1) - a Web browser for X11 derived from the Mozilla browser
|}
 
Er zijn niet enkel web browsers, maar ook info browsers, image browsers, lokale network browsers, tekstgebaseerde web browsers enzovoorts. Als je later extra pakketten installeert op je Linux machine, zal je niet alleen deze resultaten zien, maar ook die betreffende ontwikkelingspakketten die nodig zijn of je kunnen helpen om browsers te schrijven.
 
Om het juiste commando te vinden, kijk je naar het nummer van het boek in de man pages waarin een resultaatlijn voorkomt (tussen haakjes in de eerste kolom). Je mag ervan uitgaan dat een resultaat uit het eerste boek, aangeduid met “(1)”, een door gewone gebruikers uitvoerbaar programma is.
 
{|class="wikitable"
|-
|
[[file:Human-help-browser.svg|50px|Uitleg]]
||
'''Allemaal browsers'''
 
Web browser: om te surfen; info browser: om documentatie te raadplegen; image browser: om beelden te tonen; network browser: om de machines op een netwerk in kaart te brengen; tekstbrowser: web browser zonder beelden, wordt bijvoorbeeld gebruikt door blinden die met de brailleregel surfen.
|}
 
{|class="wikitable"
|-
|
[[file:Human-emblem-draft.svg|50px|Opdracht]]
||
'''Start het juiste programma'''
 
Afgaand op bovenstaande resultaten, welk programma zou je starten in de command prompt? Probeer je keuze uit door de naam van het commando, gevolgd door Enter in te geven.
|}
 
Ter vergelijking het verschil met whatis:
 
{|class="wikitable"
|-
|
[[file:Human-emblem-documents.svg|50px|Voorbeeld code om na te doen]]
||
ubuntu@ubuntu:~$ whatis browser
browser: nothing appropriate.
|}
 
===De help optie===
 
De meeste GNU commando's hebben ondersteuning voor de --help. Dit toont hoe je het commando gebruikt en geeft een korte uitleg over de beschikbare opties. Een voorbeeld:
 
{|class="wikitable"
|-
|
[[file:Human-emblem-documents.svg|50px|Voorbeeld code om na te doen]]
||
ubuntu@ubuntu:~$ cat --help
Usage: cat [OPTION] [FILE]...
Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output.
-A, --show-all equivalent to -vET
-b, --number-nonblank number nonblank output lines
-e equivalent to -vE
-E, --show-ends display $ at end of each line
-n, --number number all output lines
-s, --squeeze-blank never more than one single blank line
-t equivalent to -vT
-T, --show-tabs display TAB characters as ^I
-u (ignored)
-v, --show-nonprinting use ^ and M- notation,
except for LFD and TAB
--help display this help and exit
--version output version information and exit
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
Report bugs to <bug-textutils@gnu.org>.
|}
 
==Grafische hulp==
 
De Gnome helper toepassing heeft niet alleen de informatie van de man pages, maar geeft ook een overzicht van de grafische omgeving, mogelijke applets die je kan toevoegen aan allerlei balken, en nog veel meer.
 
{|class="wikitable"
|-
|
[[file:Human-emblem-documents.svg|50px|Voorbeeld code om na te doen]]
||
Start deze toepassing door op de reddingsboei in de bovenste taakbalk van je openingsscherm te klikken (zie de paragraaf “Opgestart”). Je gebruikt deze toepassing net zoals een gewone web browser: links zijn blauw, klik erop met de linker muisknop.
|}
 
Figuur 2.11. De Gnome help browser
 
 
{|class="wikitable"
|-
|
[[file:Human-help-browser.svg|50px|Uitleg]]
||
'''Specifieke configuratie'''
 
De reddingsboei is specifiek voor deze Ubuntu. In sommige andere distributies zal je het hulpprogramma in een menu terugvinden in plaats van in de taakbalk.
|}
 
==Uitzonderingen==
 
Sommige commando's hebben geen afzonderlijke documentatie, omdat ze deel uitmaken van een ander programma. Voorbeelden zijn cd, pwd en exit. Deze commando's zijn een onderdeel van het shell programma Bash dat opgestart wordt in een terminal. Men noemt deze commando's ook wel eens shell builtin commands. Voor meer informatie over deze commando's moet je de handleiding van bash lezen.
 
Als je hebt zitten spelen met de instellingen van je Linux- of shellomgeving, kan het zijn dat de man pages er wel nog zijn, maar dat de man, apropos, whatis en info commando's ze niet meer vinden. We komen hierop terug in deel 3 van de cursus als we het over de MANPATH variabele hebben.
 
Sommige programma's hebben enkel een instructieset of referenties daarnaar in /usr/share/doc/<programma_naam>. Met cat of less kan je de bestanden daar bekijken.
 
In het onwaarschijnlijk geval dat je documentatie zou verwijderen - doe dit nooit bewust! - kan je een pakket plus alle documentatie ervoor opnieuw installeren. Ook dit wordt behandeld in deel 3.
556

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.