Linux Systeembeheer/Servervirtualisatie: verschil tussen versies

 
 
*Emulation: Bij emulation wordt software binnen een Operating Systembesturingssysteem geladen in de vorm van een programma. Dit programma simuleert een complete machine zodat het mogelijk is om een extra guest-OS te starten. Dit OSbesturingssysteem zal dan virtueel draaien op een ander hardware platform (bvbbv: Bochs PearPC, PowerPC , Virtual PC ,Hercules emulator). EmulationEmulatie kennen we ook van game consoles zoals bvbbijvoorbeeld gameboy emulators. Bij emulatie worden allerlei technieken gebruikt om de instructies aan de virtuele hardware te vertalen naar de werkelijke hardware van het host OS.
 
*Native Virtualization: Native virualization gebruikt hetzelfde principe als emulationemulatie. Er wordt gebruik gemaakt van software om zo een volledige machine te simuleren. Het verschil met emulationemulatie is dat bij Native Virtualization het guest gast-systeem dezelfde soort hardware wordt gebruikt als het host systeem. Een 32-bit systeem zal dus enkel virtuele machines kunnen draaien die geschikt zijn voor dit systeem. Bij Native Virtualization wordt de hardware op de host beter benut omdat de software de beschikbaar gestelde resources verdeelt onder de guests.
 
*Full Virtualization: Bij Full Virtualization worden meerdere guests naast elkaar geplaatst. Dit gebeurt door tussen de hardwarenhardware en de virtuele machines een extra, softwarematige, laag te plaatsen die de aanvragen aan de hardware regelt. Hierdoor kunnen de hardware resources efficiënter benut worden dan bij gewone emulationemulatie.
 
*Operating system-level Virtualization: Operating System-Level Virtualization lijkt op Full Virtualization maar de guest moet hetzelfde OSbesturingssysteem hebben als het host systeem.
 
*Hardware enabled Virtualization: Hardware Enabled Virtualization lijkt op Full Virtualization maar hier wordt de tussenliggende software in de hardware verdeeld. Het voordeel hiervan is dat de virtualisatie nog dieper in het systeem is geïntegreerd zodat het verdelen van de hardware resources minder systeemcapaciteit kost.
 
*Partial Virtualization: Bij partial virtualization worden voor veel maar niet voor alle hardware componenten meerdere virtuele componenten gecreëerd. Deze componenten zorgen ervoor dat het mogelijk is om apparaten te delen. Het is niet mogelijk om meer dan één OSbesturingssysteem te delen. Vaak wordt dit niet gezien als Virtualisatievirtualisatie en het komt veelvuldig voor in operating systemsbesturingssystemen als Windows en Linux maar ook op grote mainframe systemen.
 
*Paravirtualization: Bij Paravirtualization wordt de hardware aangeboden aan de virtualvirtuele machine door middel van speciale api’sAPI’s die alleen kunnen worden gebruikt door deze aan te passen aan het guest OS. Op deze manier kan er gekozen worden welke hardware er door de virtuele machines wordt gedeeld en welke hardware voor één specifieke guest aanwezig is.
 
*Cross-platform Virtualization: Bij deze vorm van virtualisatie wordt een applicatie die gecompileerd is voor een bepaald OS op een ander OS gedraaid, zonder dat daarvoor een emulatie van het andere OS hoeft plaats te vinden. Tevens moet de source code en/of binaire bestanden niet worden aangepast.
 
*Application Virtualization: Bij application virtualization draaien de applicaties lokaal op een desktop, gebruikmakend van lokale systeem resources. Dit zonder dat de applicatie op de machine is geïnstalleerd, binnen een aangepaste VM. Het is enigszins te vergelijken met een terminal gebaseerde toepassing, met het grote verschil dat bij terminal services de applicaties op een server draaien en bij application virtualization de applicaties lokaal draaien.
 
*Resource Virtualization: Dit is eigenlijk de verzamelnaam voor alle types virtualization die we vandaag de dag kennen. Onder resource virtualization wordt ook het virtualiseren van opslag en netwerkelementen bedoeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn SAN en NAS systemen, VLANs , VPNs, etc. Ook clusteroplossingen als partitioneringen en encapsulatie vallen onder resource virtualization.
 
==Netwerkopties voor guest-OSs(private/NAT/bridged)==
59

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.