Afdeling:Natuurkunde/Inleiding in de natuurkunde/Massa, gewicht en zwaartekracht: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
We hadden moeten zeggen: "De betonnen bal heeft een gewicht van 1000 N." Want gewicht is een kracht.
 
Of we hadden moeten zeggen: "De betonnen bal heeft een massa van 1000100 kg." Want massa heeft te maken met de materie.
| notitie=
| type=info
Een bal van 100 kg duwt natuurlijk veel harder op de grond dan een tafeltennisballetje. De zwaartekracht hangt samen met de massa, maar het zijn andere verschijnselen.
 
{{Bericht
De massa zegt iets over de materie waaruit een voorwerp bestaat. De kracht zegt iets over hoeveel je een voorwerp kunt vervormen of verplaatsten.
| titel=massa
| bericht=De massa zegt iets over de materie waaruit een voorwerp bestaat. De kracht zegt iets over hoeveel je een voorwerp kunt vervormen of verplaatsten.
| notitie=
| type=info
|}}
 
== Zwaartekracht ==
Gewicht ontstaat door de zwaartekracht. Vooralsnog gaan we er in dit boek van uit dat het gewicht en de zwaartekracht aan elkaar gelijk zijn. Dat is feitelijk niet helemaal waar, maar het voert hier te ver om het verschil duidelijk te maken.
 
Alle voorwerpen worden aangetrokken door de aarde. Het ene voorwerp wat sterker dan het andere. De aarde trekt sterker aan een betonnen bal van 100 kg dan aan een appel van 100 g. Als de massa 1000 keer zo groot wordt, dan wordt het gewicht ook 1000 keer zo groot.
Wanneer ik het gewicht van een voorwerp in kg ken, dan is het niet moeilijk om de zwaartekracht (en dus het gewicht) van dat voorwerp uit te rekenen.
 
====Toelichting: zwaartekracht====
WanneerAls ikje hetde gewichtmassa van een voorwerp in kg kenkent, dan is het niet moeilijk om de zwaartekracht (en dus het gewicht) van dat voorwerp uit te rekenen. Je vermenigvuldigt de massa in kg met een factor 9,81. Voor het gemak ronden we dat vaak af op 10.
Alle voorwerpen worden aangetrokken door de aarde. Het ene voorwerp wat sterker dan het andere. De aarde trekt sterker aan een betonnen bal van 100 kg dan aan een appel van 100 g.
Als de massa 1000 keer zo groot wordt, dan wordt het gewicht ook 1000 keer zo groot.
 
Een betonnen bal van 100 kg heeft dan een gewicht van:
We rekenen het gewicht (F<sub>G</sub>) als volgt uit:
 
100 kg × 10 = 1000 N
 
Een appel van 100 g (= 0,1 kg) heeft dan een gewicht van:
 
0,1 × 10 = 1 N
 
WeMet een formule rekenen we het gewicht (F<sub>G</sub>) als volgt uit:
 
[[Bestand:Nat-formule-gewicht]]
De zwaartekrachtfactor heeft de letter g (van 'gravitatie') gekregen. Deze factor bepaalt met hoeveel kracht een voorwerp naar beneden wordt getrokken gegeven de massa.
 
In onze omgeving trekt de aarde elke kg met 9,81 N naar het beneden. In de praktijkAfgerond wordt heel vaak gerekend met g = 10 N/kg. De zwaartekracht op eenDeze voorwerpzwaartekrachtfactor blijkt niet overal op aarde precies hetzelfde te zijn. De verschillen zijn echter heel klein, dus we merken er nietzelf veelniets van.
 
Soms wordt ook een andere eenheid gebruikt: g = 10 m/s<sup>2</sup>. Deze eenheid is even groot als de N/kg. Deze eenheid heeft te maken met situaties waarin voorwerpen vrij in beweging komen.
 
{{Bericht
Met andere woorden: 10 m/s<sup>2</sup> = 10 N/kg.
| titel=eenheid van gravitatie
| bericht=Er zijn 2 belangrijke eenheden van de zwaartekrachtfactor (gravitatie). Ze zijn aan elkaar gelijk.
 
Met andere woorden: 10 m/s<sup>2</sup> = 10 N/kg.
| notitie=
| type=info
}}
 
====Toelichting: gewicht berekenen====
'''Vraag:''' We nemen bijvoorbeeld deeen appelbaksteen van 100 gram (= 0,12 kg). Wat is het gewicht van deze appel? Ga uit van g = 10 N/kg.
Is dat een rare vraag? Nee, want we vragen naar de zwaarte-kracht die op de bal werkt. Dus niet naar de massa (in kg).
 
Is dat een rare vraag? Het gewicht is 2 kg. Dat is toch gegeven?
We berekenen de zwaartekracht op een appel van 100 g als volgt:
 
{{Toggletext
|koptekst=Klik op uitklappen voor het antwoord.
Is dat een rare vraag? |hoofdtekst=Nee, want we vragen naar het gewicht en dus naar de zwaarte-krachtzwaartekracht (in N) die op de balbaksteen werkt. Dus niet naar de massa (in kg).
|}
 
WeMet de formule berekenen dewe zwaartekrachthet opgewicht van een appelbaksteen van 1002 gkg als volgt:
{|
|-
| <math>F_G</math>|| = || <math>m</math>||<math>\cdot</math>||<math>g</math>
|-
| || = || <math>0,12</math> kg||<math>\times</math>||<math>10</math> N/kg
|-
| || = ||1 20 N|| ||
|}
}}
 
Vervolgens kijken we naar de betonnen kogel van 100 kg, dan kunnen we daarvan ook het gewicht uitrekenen:
 
| <math>F_G</math>||=||<math>m</math>||<math>\cdot</math>||<math>g</math>
|-
| || = ||<math>100</math> kg||<math>\times</math>||<math>10</math> N/kg
|-
| || = ||1000 N|| ||
|-
| || = ||1 kN|| ||
|}
 
Net als bij km (kilometer) of kg (kilogram) kun je kracht uitdrukken in kilonewton (kN).
981

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.