Save Our Future Today, a SOFT revolution/Afval/Afvalverwerking: verschil tussen versies

aanpassing
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Save Our Future Today, a SOFT revolution|Afbeelding=Recycle001.svg}} Afval dat men weggooit, wordt verwerkt. Dit noemen we afvalverwerking. Er zijn drie manieren va...')
 
(aanpassing)
 
 
De overheid probeert er zo voor te zorgen dat het afval op een verstandige manier wordt verwerkt.
===;Afval hergebruiken===
In recycling zit het Engelse woord 'cycle', dat onder andere kringloop betekent. Bij recycling is er een kringloop van stoffen, doordat uit afval grondstoffen worden gewonnen. Van deze grondstoffen worden producten gemaakt.
* Door recycling hoeven er minder grondstoffen aan de natuur onttrokken te worden.
 
Om afval te kunnen recyclen, moet we het goed scheiden. Op dit moment wordt ongeveer een derde deel van het huishoudelijk afval gerecycled.
====;Composteren====
Het maken van compost uit groenafval en GFT-afval heet composteren.
Bij composteren wordt afval hergebruikt.
Na een poos ontstaat compost. Compost is een soort mest. In compost zitten veel voedingsstoffen voor planten. Compost wordt gebruikt als mest voor de tuin. De planten in de tuin kunnen de voedingsstoffen uit de compost opnemen. Stoffen uit het GFT-afval komen dan weer bij planten terecht. Deze stoffen maken een kringloop.
 
===;Afval verbranden===
Thuis gooi je restafval in de grijze container. Of je stopt het in vuilniszakken. Het grootste deel van dit huishoudelijk afval wordt verbrand in grote verbrandingsovens. Verbranden neemt veel minder ruimte in beslag dan storten. De temperatuur in verbrandingsovens is 800 tot 1000°C. Bij het verbranden komt warmte vrij. Bij sommige verbrandingsovens wordt een deel van de warmte gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
====;Wel of niet verbranden?====
Niet al ons afval wordt verbrand. Afvalverwerkingsbedrijven sorteren het afval voordat het wordt verbrand. Ze bekijken eerst of het afval kan worden hergebruikt. Denk maar aan GFT-afval. GFT-afval wordt niet verbrand. GFT-afval gaat naar composteerbedrijven.
 
 
Klein chemisch afval wordt verbrand in speciale ovens.
====;Nadelen van afvalverbranding====
De rook die bij de verbranding vrijkomt, bevat veel schadelijke stoffen. Daarom laat men de rook eerst door filters gaan. De filters halen een groot deel van de schadelijke stoffen uit de rook. Maar niet alles. Een klein deel van de schadelijke stoffen gaat met de rook de lucht in. Hierdoor treedt luchtvervuiling op.
 
Een ander nadeel is dat niet al het afval verbrandt. En er blijft veel as over. De as en de afvalresten samen, noemen we slakken. In slakken zitten heel veel schadelijke stoffen. Deze slakken worden gebruikt om wegen te maken. Of ze worden gestort op stortplaatsen. Hierdoor kan bodemvervuiling ontstaan.
===;Afval storten===
Een klein deel (zo'n 10%) van het afval kan niet worden hergebruikt. En het kan niet worden verbrand. Toch moet het afval worden verwerkt. Dit afval wordt dan gestort op stortplaatsen.
Storten is ook een manier van afvalverwerking.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.