Abstracte algebra/Groepentheorie: verschil tussen versies

# <math>\forall g_1,g_2,g_3\in G:(g_1\star g_2)\star g_3=g_1\star (g_2\star g_3)=g_1\star g_2\star g_3</math>, de bewerking is associatief.
# <math>\exists e\in G: \forall g\in G: g\star e=g=e\star g</math>, er bestaat een neutraal element.
# <math>\forall g\in G: \exists h\in G: g\star h=e=h\star g</math>, ieder element heeft een inversinverse.<br />We noteren hetde inversinverse ook als <math>h=g^{-1}</math>
 
We noteren een groep over de verzameling <math>G</math> met de bewerking <math>\star </math> als <math>(G,\star )</math>.
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.