Anaximander over de natuur/De leer van Anaximander volgens de doxografie: verschil tussen versies

(→‎Theofrastus en zijn excerptoren: verwijzingen wikipedia en aanpassingen)
==De betrouwbaarheid van de doxografische berichten==
===Latere excerptoren===
De vier bovengenoemde bronnen vertonen allen sterke overeenkomsten en gaan allen terug op het werk van TheofrastusTheophrastus. Daarom lijken zij allen ongeveer even betrouwbaar te zijn en het werk van TheofrastusTheophrastus vrij adequaat weer te geven, hoewel het rapport van Pseudo-Plutarchus vrij vaag is en afwijkende parafrases bevat. Er behoort dan ook uitgezogd te worden hoe sterk de latere excerptoren van het originele werk van TheofrastusTheophrastus, waarop zij terruggaan, in hun parafrases afweken.
 
===Aristoteles en TheofrastusTheophrastus===
Nu duidelijk is geworden dat de belangrijkste latere berichten teruggaan op het deels verloren gegane werk van TheofrastusTheophrastus, terwijl naast TheofrastusTheophrastus ook zijn leermeester Aristoteles het werk van Anaximander heeft geparafraseerd en becommentarieerd, is het zaak na te gaan in hoeverre de rapporteringen van Aristoteles en TheofrastusTheophrastus betrouwbaar zijn.
 
Het is bekend dat zowel Aristoteles als TheofrastusTheophrastus hun commentaren baseerden op origineel materiaal, zodat zij waarschijnlijk ook het werk van Anaximander rechtstreeks hebben benaderd. Evenzeer is zeker dat Aristoteles niet altijd de juiste interpretatie gaf van de originele bronnen, deze gevallen komen echter niet zo heel frequent voor. Van TheofrastusTheophrastus zijn dergelijke misinterpretaties niet bekend. Wij weten dat hij een aantal bronnen, zoals het werk van Parmenides (''Phys. opin''. fr. 6 - DK 28 A 7) op acurate wijze heeft geparafraseerd. Anderzijds heeft TheofrastusTheophrastus ook gebruik gemaakt van het werk van Aristoteles, zodat ook de bronnen die daaruit voortkwamen minder accuraat zijn.
 
Al met al zijn wij aangewezen op de doxografische berichten om de leer van Anaximander te bestuderen, die in sommige gevallen betrouwbaarder zijn dan in andere.
 
==Indeling van de doxografische berichten==
Om een adequaat overzicht te krijgen van de leer van Anaximander, is het nodig de doxografische berichten te ordenen en in verschillende hoofdstukken te verdelen.
824

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.