Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Een vijftal jaar geleden brak binnen Wikipedia een strijd tussen de zogenaamde inclusionists en de deletionists. De inclusionists willen Wikipedia zo breed mogelijk houden en bijgevolg de drempel voor publicatie zo laag mogelijk aangezien er op het internet toch geen limieten gelden. De deletionists zijn daarentegen voorstander om minder kwalitatieve artikelen te deleten en selectiecriteria toe te passen om van Wikipedia een hoogkwalitatieve encyclopedie te maken. Maar van zodra je selectiecriteria en kwaliteitsnormen invoert, creëer je schaarste en loop je het risico te veel macht te geven aan de redacteuren. (Bauwens, 2014, p.141)
 
Inclusionisten hebben een bepaalde visie die aansluit bij de peer2peer (P2P) visie. In de bovenstaande definitie vinden we een aantal belangrijke elementen terug die te maken hebben met peer2peer, namelijk: De laagdrempelige toegang tot bijdragen aan publicatie, samenwerking bevorderen, de feitelijke bruikbaarheid en de kwaliteitsbewaking.
 
Allereerst zijn inclusionisten met andere woorden voorstanders van een laagdrempelige toegang tot publicatie bij Wikipedia. Peer2peer wil anderen via deze weg bereiken, ongeacht of men alle zaken correct weet over een bepaald onderwerp. Volgens P2P bestaat er geen echte waarheid, maar hier komen we wel steeds dichterbij door vanuit verschillende visies naar de werkelijkheid te gaan kijken. P2P stort zich dus op de hoeveelheid van bronnen en samenwerking onder de mensen. Hierbij staat, net zoals bij de deletionisten, ook kwaliteit centraal. Via P2P wil men kwaliteit op een andere manier bereiken dan de deletionisten, namelijk niet door de beoordeling van deskundigen maar daarentegen wel door het maximaal inzetten van wat metmen ‘elkaar verder helpen’ noemt. Op deze laatstgenoemde manier is het aan ‘de massa’ om te duiden wat kwalitatief is en op basis van welke criteria dit doorgrond is. Deze vorm van kennisbereik, door middel van samenwerking en innovatie, wordt ook wel collectieve of zwermintelligentie genoemd.
 
Hierbij komen we tot het volgende element dat iets minder expliciet aan bod is gekomen in de definitie, namelijk: de samenwerking bevorderen in de maatschappij waarbij iedereen zijn bijdrage kan leveren om te komen tot een grote samenwerking.
Wanneer we gaan kijken naar peer2peer zien we dit tevens terugkomen. Peer2peer willenwil ervoor zorgen dat mensen hun kennis kunnen delen met anderen. Anderen kunnen deze informatie lezen en aanvullen. Als streefdoel hebben de inclusionisten een ongelimiteerd netwerk creëren waar allerlei bronnen kunnen samenkomen.
Wikipedia zou hiertoe een zeer gebruiksvriendelijkgebruiksvriendelijke communicatiebron zijn aangezien deze zeer toegankelijk is. Wanneer anderen hetzelfde initiatief nemen en ook concepten online plaatsen, ontstaat er een soort peer2peer ketting die oneindig verdergaat. We helpen op deze manier elkaar verder om nieuwe dingen bij te leren, we leren van elkaar.
Peer2peer zou er op deze manier voor zorgen dat er geen onderlinge hiërarchie meer bestaat. Doordat ze alleallen samenwerken komen ze op hetzelfde ‘trapje’ van de sociale ladder te staan en wordenwordt iedereen die meewerkt aan de uitbouw van concepten als gelijkwaardig beschouwd. Niemand die hierbij het voortouw neemt en oplegt wie welke taken dient te volbrengen.
 
Door deze laagdrempelige toegang en onderlinge samenwerking wil men, ten derde, zich richten tot de feitelijke bruikbaarheid van de concepten waar men rond werkt. Zoals eerder vermeld bestaat er volgens P2P geen juiste waarheid, maar wil men deze bereiken door verschillende visies samen voor te leggen. De inclusionisten staan volledig achter deze redenering aangezien ze de toegang en samenwerking ten zeerste ondersteunen. Op deze manier kunnen lezers van Wikipedia voor zich uitmaken met welke interpretaties of theorieën ze verder gaan uitwerken.
Het kan ontmoedigend zijn als artikels verwijderd worden zonder, zonder in de ogen van de auteur, een goede reden (deletionisten). Daarentegen kunnen ze, volgens de visie van de inclusionisten, beter worden samengevoegd met andere artikels.
Ook kan het frustrerend zijn voor een lezer om een concept te onderzoeken op Wikipedia, dat op een gegeven moment verdwijnt van deze website. Dit ontmoedigt zowel het lezerspubliek van Wikipedia als het auteurschap.
 
Een laatste aspect wijst op de selectiecriteria en kwaliteitsbewaking van de concepten die op Wikipedia verschijnen. P2P sluit zich aan bij de inclusionisten over het feit dat ze tegen de lancering van selectiecriteria zijn, aangezien het risico bestaat dat de redacteuren teveelte veel macht gaan krijgen. Op deze manier staan de redacteuren niet meer op gelijke hoogte als de auteurs van het desbetreffende concept. Wel beschikken deze redacteurs over een andere vorm van kennis, namelijk over de codes en regels van Wikipedia, én bezitten ze de macht om een concept volledig af te keuren, ook al hebben ze er geen kennis over de inhoud.
 
 
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.