Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
}}
 
'''Inclusionisme''' (Engels: ''Inclusionism'') is de filosofie die wenst dat informatie vrijelijk moet worden toegevoegd en behouden moet blijven op Wikipedia. Het wordt geaccepteerd door gebruikers genaamd ‘inclusionisten’ die de voorkeur hebben problematische artikels te behouden en te wijzigen in plaats van ze te verwijderen. Inclusionisten richten zich op de vraag of een artikel feitelijk correct en met verdienste is.
Hier tegenover staan de ‘deletionisten’ die pleiten voor minder kwantiteit en meer kwalitatieve artikelen door gebruik te maken van selectiecriteria. Hierbij hebben deskundigen (bv. een begeleidend team) het laatste woord over het al dan niet opnemen van een Wikipedia pagina. Inclusionisten gaan daarentegen ervan uit dat alles hoe dan ook behouden blijft en dat iedereen samenwerkt op een gelijke manier om tot voldoende kwalitatieve resultaten te komen.
 
==Voorbeeld==
 
Ter illustratie nemen we de schoolcontext waarin leerlingen moeten werken aan een bepaald concept dat gelinkt is aan hun leerstof. Bijvoorbeeld leerlingen uit dehet vijfde middelbaar die de onderdelen van de lichamelijke cel moeten benoemen en onderzoeken. Het is voor hen de bedoeling dat ze het concept zo diep mogelijk uitwerken. Nu kunnen medestudenten elkaar helpen door mee aan het concept te werken, door bijvoorbeeld rechtstreeks feedback te geven, of door het concept verder aan te vullen met bronnen die ze bijvoorbeeld vinden op het internet.
In deze situatie zouden de medestudenten inclusionisten zijn als ze zelf achter dit initiatief staan. Ze leveren namelijk een bijdrage aan het concept als gelijkwaardige medestudent. Ook staan inclusionisten achter het feit dat er veel verschillende bronnen bestaan over een bepaald onderwerp. Wanneer ze samen aan de slag gaan door verschillende bronnen te onderzoeken en aan te vullen kunnen ze komen tot een samenhangend resultaat.
 
In het boek ‘de wereld redden’ haalt men de term inclusionisten aan om te verwijzen naar de omschakeling van een meritocratische naar een meer bureaucratische geneigde vorm van peer-productie.
Onder meritocratische peer-productie verstaan we dat ieder een individuele positie inneemt die afhankelijk is van zijn of haar verdienste tot een bepaald iets. Hierbij zouden afkomst of geslacht geen rol mogen spelen. Wel draait het om wat men doet met de capaciteiten die men heeft (Swierstra, T. et al., 2008). Zo zijn er -zoals men in het boek aanhaalt- bijvoorbeeld wel deskundigen die een hogere positie innemen dan peer-producenten wanneer ze redacteur worden bij Wikipedia.
Vandaag de dag beschouwen we Wikipedia niet meer volledig als een meritocratische peer-productie, wel heeft er enkele jaren geleden een bureaucratisering plaatsgevonden. Bureaucratie wordt gekenmerkt door procedures waaraan regels onderhevenverbonden zijn. Ook de verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties zijn hier kenmerkend aan.
Wanneer we een bestand willen aanvullen of toevoegen aan Wikipedia is de kans groot dat het snel verwijderd zal worden van de pagina. Ieder bestand wordt onderhevig gesteld aan een onderzoek dat zich namelijk vooral focust op de weergave en meerwaarde ervan. Wanneer het niet aan deze codes en regels voldoet zal het document snel verwijderd worden.
Voor de aanleiding van deze handeling moeten we even terug in de tijd waar een strijd heeft plaatsgevonden tussen de inclusionisten en de deletionisten. Het klassieke probleem in kwaliteitsonderzoek van bestanden is dat van het correct definiëren van kwaliteitsvolle informatie (Stvilia, D. et.al, 2008). Zo kwam er, zoals eerder vermeld, enkele jaren geleden een grote strijd tussen de inclusionisten en de deletionisten. Beide groepen starten een associatie op met name ‘''association of inclusionist Wikipedians’'' en ‘''association of Deletionist Wikipedians’'' (vrij vertaald als: associatie van inclusionistische Wikipedia gebruikers’ en ‘associatie van deletionistische Wikipedia gebruikers’.
“''It's easy to criticize and delete, whereas it's much more difficult to do research and create content. Better to light a candle than curse the darkness''." (Benenson, P., founder of Amnesty International, n.d.)
 
Inclusionisten wijzen er tevens op dat ze Wikipedia geen slechte kopie wil zijn van Britannica, maar eerder een bezienswaardige encyclopedie die moet bestaan als som van alle menselijke kennis. Bovendien beweren inclusionisten dat de deletionisten geen gestaafde objectieve criteria kunnen vatten om artikels te verwijderen. Ook dienen we meer te vertrouwen op de input van onze medemens.
 
Vandaag leven we, zoals Bourdieu dat noemt, in een klassenmaatschappij. Deze bestaat uit drie klassen –de burgerij, de kleine burgerij en de arbeidsklasse- die elk worden samengehouden door gelijkaardige smaken en leefstijlen (Vranken, J., Van Hootegem, G., & Henderickx, E., p.308, 2013). Een probleem komt opdagen wanneer er een verschil komt in verstaan doordat sommigen van de cultuur van de ene klasse niet overeenstemtovereenstemmen met deze van een andere (al dan niet hogere) klasse. Ze worstelen meer een ‘cultuur deficit’ (Vranken, J., Van Hootegem, G., & Henderickx, E., p.225, 2013). Dit probleem kunnen we vergelijken met de klassenverschillen tussen de studenten of auteurs van concepten en de redacteurs die over de macht hebben over deze concept van Wikipedia. Het taalgebruik en de denkwijze van de redacteurs stemt hierbij nauwelijks overeen met dat van de auteurs. Zo staan de redacteurs een trede hoger en begrijpen niet, hebben een ‘cultureel deficit’, over de inhoud van het concept.
Bij P2P draait het onder andere rond de samenwerking waarin iedereen een gelijke bijdrage kan leveren. Als iedereen hetzelfde handelt en behandeld word, zal er op gelijke manier geleerd worden van elkaar. Bauwens zou dus zeggen dat dit probleem te voorkomen is door te zorgen voor hiërarchie en gelijkheid onder de samenwerking aan het concept. Dit is iets waar Bourdieu en Passeron zich niet bij aansluiten, aangezien ze –vooral Bourdieu- uitgaan van een klassenmaatschappij. Wel zeggen Bourdieu en Passeron dat door klassenreproductie het probleem van culturen overbrugt kan worden:
Instroom is maar mogelijk mits het aanvaarden van de geldende omgangsvormen en smaakuitingen. Zo worden ongelijkheden tussen generaties overgedragen. Een cruciale rol daarbij spelen de culturele reproductie in het onderwijs en de overerving van materieel bezit.
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.