Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Inclusionisten wijzen er tevens op dat Wikipedia geen slechte kopie wil zijn van Britannica, maar eerder een bezienswaardige encyclopedie die moet bestaan als som van alle menselijke kennis. Bovendien beweren inclusionisten dat de deletionisten geen gestaafde objectieve criteria kunnen vatten om artikels te verwijderen. Ook dienen we meer te vertrouwen op de input van onze medemens.
 
Vandaag leven we, zoals Bourdieu dat noemt, in een klassenmaatschappij. Deze bestaat uit drie klassen –de burgerij, de kleine burgerij en de arbeidsklasse- die elk worden samengehouden door gelijkaardige smaken en leefstijlen (Vranken, J., Van Hootegem, G., & Henderickx, E., p.308, 2013). Een probleem komt opdagen wanneer er een verschil komt in verstaan doordat sommigen van de cultuur van de ene klasse niet overeenstemmen met deze van een andere (al dan niet hogere) klasse. Ze worstelen meer een ‘cultuur deficit’ (Vranken, J., Van Hootegem, G., & Henderickx, E., p.225, 2013). Dit probleem kunnen we vergelijken met de klassenverschillen tussen enerzijds de studenten of auteurs van concepten op Wikipedia, en anderzijds en de redacteurs die de macht hebben over deze concept van Wikipediaconcepten. Het taalgebruik en de denkwijze van de redacteurs stemt hierbij nauwelijks overeen met dat van de auteurs. Zo staan de redacteurs een trede hoger en begrijpen niet, hebben een ‘cultureel deficit’, over de inhoud van het concept.
Bij P2P draait het onder andere rond de samenwerking waarin iedereen een gelijke bijdrage kan leveren. Als iedereen hetzelfde handelt en behandeld wordt, zal er op gelijke manier geleerd worden van elkaar. Bauwens zou dus zeggen dat dit probleem te voorkomen is door te zorgen voor hiërarchie en gelijkheid onder de samenwerking aan het concept. Dit is iets waar Bourdieu en Passeron zich niet bij aansluiten, aangezien ze –vooral Bourdieu- uitgaan van een klassenmaatschappij. Wel zeggen Bourdieu en Passeron dat door klassenreproductie het probleem van culturen overbrugt kan worden:
Instroom is maar mogelijk mits het aanvaarden van de geldende omgangsvormen en smaakuitingen. Zo worden ongelijkheden tussen generaties overgedragen. Een cruciale rol daarbij spelen de culturele reproductie in het onderwijs en de overerving van materieel bezit.
59

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.