Onderwijs in relatie tot P2P/Feedbacksysteem: verschil tussen versies

Cybernetica is een transdisciplinaire benadering die regulerende systemen, hun structuren, beperkingen en mogelijkheden verkent. Cybernetica is van toepassing wanneer een systeem geanalyseerd wordt dat zich bevindt in een gesloten ‘signaling loop’. Deze ‘loop’ houdt in dat wanneer er actie plaatsvindt in het systeem dat dit zorgt voor veranderingen in zijn omgeving. Deze verandering in de omgeving wordt dan via feedback terug gereflecteerd op het systeem. Men spreekt hier van een circulaire causale relatie. Het is dus de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van biologische en mechanische systemen met behulp van terugkoppeling. Cybernetica is een breed vakgebied, maar de essentiële doelstelling ervan is het begrijpen en definiëren van de functies van systemen die participeren in causale ketens. Deze systemen beginnen met een actie waarna ze evolueren tot inzicht krijgen en vervolgens vergelijkingen maken waardoor ze terug tot actie komen.
 
Het principe van de cybernetica houdt een stromingstroom van informatie in die terug naar zijn oorsprong gaat. In een systeem waarbij een verandering optreedt, is sprake van input en output. De input is het gevolg van de invloed van de omgeving op het systeem. Wanneer iemand feedback geeft op jouw taak, zal dit invloed hebben op hoe je deze taak verder gaat aanpakken. De output daarentegen geeft de invloed weer die het systeem op de omgeving heeft. Input en output zijn gescheiden door een tijdsduur, zoals voor en na of verleden en heden. Bij feedback gaat het om een circulair causaal proces waarin de output van een systeem terugkeert naar zijn input. Men spreekt hier zowel over positieve als negatieve feedback. Negatieve feedback zorgt ervoor dat de input vermindert en zorgt voor een inherente stabilisering. Negatieve feedback wordt ook wel ‘deviation reducing feedback’ genoemd en is erop gericht veranderingen tegen te gaan. Positieve feedback is de vorm van feedback die erop is gericht dat het systeem verandert en dat een bepaalde systeemnorm, die tot dan toe gold, wordt losgelaten. Een andere term voor positieve feedback is ‘deviation amplifying feedback’. Hierbij wordt de input dus verhoogd (Pespmc1.vub.ac.be, n.d.).
 
Een specifieke invalshoek van feedbacksysteem houdt in dat er bij allerlei instellingen zoals bijzondere jeugdzorg of ziekenhuizen gebruik wordt gemaakt van feedbacksystemen voor het bewaken van de kwaliteit en het welbevinden van de bewoners. Bijvoorbeeld bij bijzondere jeugdzorg gaat men op individuele wijze preventief rond alcohol- en/of cannabisgebruik te werk. Met vier vragen peilt men naar de jongere zijn alcohol- en/of cannabisgebruik en naar zijn perceptie van het gebruik van zijn leeftijdgenoten.U geeft de jongere onmiddellijk objectieve feedback over zijn eigen gebruik door hem te informeren over het gebruik van alcohol en cannabis bij zijn leeftijdsgenoten. Door correcte informatie over het gebruik en de normen hierover stellen ze zijn eigen gedrag in een ander daglicht. Hierdoor beïnvloeden ze de motivatie van de jongere om met zijn gebruik te minderen, stoppen of om niet-gebruik vol te houden (Vad, n.d.).
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.