Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

Peer2peer zou er op deze manier voor zorgen dat er geen onderlinge hiërarchie meer bestaat. Doordat ze allen samenwerken komen ze op hetzelfde ‘trapje’ van de sociale ladder te staan en wordt iedereen die meewerkt aan de uitbouw van concepten als gelijkwaardig beschouwd. Niemand die hierbij het voortouw neemt en oplegt wie welke taken dient te volbrengen.
 
Door deze laagdrempelige toegang en onderlinge samenwerking wil men, ten derde, zich richten tot de feitelijke bruikbaarheid van de concepten waar men rond werkt. Zoals eerder vermeld bestaat er volgens P2P geen juiste waarheid, maar wil men deze bereiken door verschillende visies samen voor te leggen. De inclusionisten staan volledig achter deze redenering aangezien ze de toegang en samenwerking ten zeerste ondersteunen. Op deze manier kunnen lezers van Wikipedia voor zichzichzelf uitmaken welke interpretaties of theorieën ze verder uitwerken.
Het kan ontmoedigend zijn als artikels verwijderd worden zonder, in de ogen van de auteur, een goede reden (deletionisten). Daarentegen kunnen ze, volgens de visie van de inclusionisten, beter worden samengevoegd met andere artikels.
Ook kan het frustrerend zijn voor een lezer om een concept te onderzoeken op Wikipedia, dat op een gegeven moment verdwijnt van deze website. Dit ontmoedigt zowel het lezerspubliek van Wikipedia als het auteurschap.
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.