Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

Onder meritocratische peer-productie verstaan we dat ieder een individuele positie inneemt die afhankelijk is van zijn of haar verdienste tot een bepaald iets. Hierbij zouden afkomst of geslacht geen rol mogen spelen. Wel draait het om wat men doet met de capaciteiten die men heeft (Swierstra, T. et al., 2008). Zo zijn er -zoals men in het boek aanhaalt- bijvoorbeeld wel deskundigen die een hogere positie innemen dan peer-producenten wanneer ze redacteur worden bij Wikipedia.
Vandaag de dag beschouwen we Wikipedia niet meer volledig als een meritocratische peer-productie, wel heeft er enkele jaren geleden een bureaucratisering plaatsgevonden. Bureaucratie wordt gekenmerkt door procedures waaraan regels verbonden zijn. Ook de verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties zijn hier kenmerkend aan.
Wanneer we een bestand willen aanvullen of toevoegen aan Wikipedia is de kans groot dat het snel verwijderd zal worden van de pagina. Ieder bestand wordt onderhevig gesteld aan een onderzoek dat zich namelijk vooral focust op de weergave en meerwaarde ervan. Wanneer het niet aan deze codes en regels voldoet zal het document snel verwijderd worden.
Voor de aanleiding van deze handeling moeten we even terug in de tijd waar een strijd heeft plaatsgevonden tussen de inclusionisten en de deletionisten. Het klassieke probleem in kwaliteitsonderzoek van bestanden is dat van het correct definiëren van kwaliteitsvolle informatie (Stvilia, D. et.al, 2008). Zo kwam er, zoals eerder vermeld, enkele jaren geleden een grote strijd tussen de inclusionisten en de deletionisten. Beide groepen starten een associatie op met name ‘''association of inclusionist Wikipedians’'' en ‘''association of Deletionist Wikipedians’'' (vrij vertaald als: associatie van inclusionistische Wikipedia gebruikers’ en ‘associatie van deletionistische Wikipedia gebruikers’.
Beiden hebben een lijst opgesteld met participanten van de twee associaties.
Bij P2P draait het onder andere rond de samenwerking waarin iedereen een gelijke bijdrage kan leveren. Als iedereen hetzelfde handelt en behandeld wordt, zal er op gelijke manier geleerd worden van elkaar. Bauwens zou dus zeggen dat dit probleem te voorkomen is door te zorgen voor hiërarchie en gelijkheid onder de samenwerking aan het concept. Dit is iets waar Bourdieu en Passeron zich niet bij aansluiten, aangezien ze –vooral Bourdieu- uitgaan van een klassenmaatschappij. Wel zeggen Bourdieu en Passeron dat door klassenreproductie het probleem van culturen overbrugt kan worden:
Instroom is maar mogelijk mits het aanvaarden van de geldende omgangsvormen en smaakuitingen. Zo worden ongelijkheden tussen generaties overgedragen. Een cruciale rol daarbij spelen de culturele reproductie in het onderwijs en de overerving van materieel bezit.
Men kan hierbij dus overgaan naar een andere klasse, maar men zal nooit een samenleving creëren zoals P2P deze ziet, namelijk wanneer men allemaal op het gelijke trapje van de samenleving staan.
 
 
==Externe links==
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.