Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

Peer2peer zou er op deze manier voor zorgen dat er geen onderlinge hiërarchie meer bestaat. Doordat ze allen samenwerken komen ze op hetzelfde ‘trapje’ van de sociale ladder te staan en wordt iedereen die meewerkt aan de uitbouw van concepten als gelijkwaardig beschouwd. Niemand die hierbij het voortouw neemt en oplegt wie welke taken dient te volbrengen.
 
Door deze laagdrempelige toegang en onderlinge samenwerking wil men, ten derde, zich richten tot de feitelijke bruikbaarheid van de concepten waar men rond werkt. Zoals eerder vermeld bestaatkan er volgens P2P geenmoeilijk juisteeen waarheid,onderscheid maargemaakt wilworden mentussen dezewat bereikenwetenschappelijk dooren verschillendeniet-wetenschappelijk visies samen voor terelevant leggenis. DeEn inclusionistenals staandit volledigonderscheid achtergemaakt dezewordt, redeneringaan aangezienwie zeis dehet toegangdan enom samenwerkingte tenbeslissen zeerstewat ondersteunen.er Opwél dezeen manierniet kunnendoor lezersde vanbeugel Wikipediakan? voorTot zichzelfop uitmakenvandaag welkezijn interpretatieshier ofnog theorieënsteeds zeveel verderdiscussies uitwerkenrond.
 
De inclusionisten staan volledig achter deze redenering aangezien ze de toegang en samenwerking ten zeerste ondersteunen. Op deze manier kunnen lezers van Wikipedia voor zichzelf uitmaken welke interpretaties of theorieën ze verder uitwerken.
Het kan ontmoedigend zijn als artikels verwijderd worden zonder, in de ogen van de auteur, een goede reden (deletionisten). Daarentegen kunnen ze, volgens de visie van de inclusionisten, beter worden samengevoegd met andere artikels.
Ook kan het frustrerend zijn voor een lezer om een concept te onderzoeken op Wikipedia, dat op een gegeven moment verdwijnt van deze website. Dit ontmoedigt zowel het lezerspubliek van Wikipedia als het auteurschap.
59

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.