Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

Allereerst zijn inclusionisten met andere woorden voorstanders van een laagdrempelige toegang tot publicatie bij Wikipedia. Peer2peer wil anderen via deze weg bereiken, ongeacht of al deze zaken wetenschappelijk of triviaal van aard zijn. P2P stort zich op de hoeveelheid van bronnen en samenwerking onder de mensen. Hierbij staat, net zoals bij de deletionisten, ook kwaliteit centraal. Via P2P wil men kwaliteit op een andere manier bereiken dan de deletionisten, namelijk niet door de beoordeling van deskundigen maar daarentegen wel door het maximaal inzetten van wat men ‘elkaar verder helpen’ noemt. Op deze laatstgenoemde manier is het aan ‘de massa’ om te duiden wat kwalitatief is en op basis van welke criteria dit doorgrond is. Deze vorm van kennisbereik, door middel van samenwerking en innovatie, wordt ook wel collectieve of zwermintelligentie genoemd. (Bauwens, 2014)
 
Hierbij komen we tot het volgende element dat iets minder expliciet aan bod is gekomen in de definitie, namelijk: de samenwerking bevorderen in de maatschappij waarbij iedereen zijn bijdrage kan leveren om samen iets te komencreëren totdat eenmaatschappelijk grotenut samenwerkingheeft. Wanneer we gaan kijken naar peer2peer zien we dit tevens terugkomen. Peer2peer wil ervoor zorgen dat mensen hun kennis kunnen delen met anderen. Anderen kunnen deze informatie lezen en aanvullen. Als streefdoel hebben de inclusionisten een ongelimiteerd netwerk creëren waar allerlei bronnen kunnen samenkomen.
Wanneer we gaan kijken naar peer2peer zien we dit tevens terugkomen. Peer2peer wil ervoor zorgen dat mensen hun kennis kunnen delen met anderen. Anderen kunnen deze informatie lezen en aanvullen. Als streefdoel hebben de inclusionisten een ongelimiteerd netwerk creëren waar allerlei bronnen kunnen samenkomen.
Wikipedia zou hiertoe een zeer gebruiksvriendelijke communicatiebron zijn aangezien deze zeer toegankelijk is. Wanneer anderen hetzelfde initiatief nemen en ook concepten online plaatsen, ontstaat er een soort peer2peer ketting die oneindig verdergaat. We helpen op deze manier elkaar verder om nieuwe dingen bij te leren, we leren van elkaar.
Peer2peer zou er op deze manier voor zorgen dat er geen onderlinge hiërarchie meer bestaat. Doordat ze allen samenwerken komen ze op hetzelfde ‘trapje’ van de sociale ladder te staan en wordt iedereen die meewerkt aan de uitbouw van concepten als gelijkwaardig beschouwd. Niemand die hierbij het voortouw neemt en oplegt wie welke taken dient te volbrengen.
59

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.