Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

"Een vijftal jaar geleden brak binnen Wikipedia een strijd tussen de zogenaamde inclusionists en de deletionists. De inclusionists willen Wikipedia zo breed mogelijk houden en bijgevolg de drempel voor publicatie zo laag mogelijk aangezien er op het internet toch geen limieten gelden. De deletionists zijn daarentegen voorstander om minder kwalitatieve artikelen te deleten en selectiecriteria toe te passen om van Wikipedia een hoogkwalitatieve encyclopedie te maken. Maar van zodra je selectiecriteria en kwaliteitsnormen invoert, creëer je schaarste en loop je het risico te veel macht te geven aan de redacteuren." (Bauwens, 2014, p.141)
 
Inclusionisten hebben een bepaalde visie die aansluit bij de peer2peer (P2P) visie. In de bovenstaande definitie vinden we een aantal belangrijke elementen terug die te maken hebben met peer2peer, namelijk: de laagdrempelige toegang tot bijdragen aan publicatie, samenwerking bevorderen, de feitelijke bruikbaarheid en de kwaliteitsbewaking.
 
Allereerst zijn inclusionisten met andere woorden voorstanders van een laagdrempelige toegang tot publicatie bij Wikipedia. Peer2peer wil anderen via deze weg bereiken, ongeacht of al deze zaken wetenschappelijk of triviaal van aard zijn. P2P stort zich op de hoeveelheid van bronnen en samenwerking onder de mensen. Hierbij staat, net zoals bij de deletionisten, ook kwaliteit centraal. Via P2P wil men kwaliteit op een andere manier bereiken dan de deletionisten, namelijk niet door de beoordeling van deskundigen maar daarentegen wel door het maximaal inzetten van wat men ‘elkaar verder helpen’ noemt. Op deze laatstgenoemde manier is het aan ‘de massa’ om te duiden wat kwalitatief is en op basis van welke criteria dit doorgrond is. Deze vorm van kennisbereik, door middel van samenwerking en innovatie, wordt ook wel collectieve of zwermintelligentie genoemd. (Bauwens, 2014)
 
Ten tweede wil men zich richten tot de feitelijke bruikbaarheid van de concepten waar men rond werkt.
Door deze laagdrempelige toegang en onderlinge samenwerking wil men, ten derde, zich richten tot de feitelijke bruikbaarheid van de concepten waar men rond werkt. Zoals eerder vermeld kan er volgens P2P moeilijk een onderscheid gemaakt worden tussen wat wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk relevant is. En als dit onderscheid gemaakt wordt, aan wie is het dan om te beslissen wat er wél en niet door de beugel kan? Tot op vandaag zijn hier nog steeds veel discussies rond.
In een Peer2peer maatschappij kan men door samenwerking te bevorderen iets creëren dat maatschappelijk nut heeft.
Door deze laagdrempelige toegang en onderlinge samenwerking wil men, ten derde, zich richten tot de feitelijke bruikbaarheid van de concepten waar men rond werkt. Zoals eerder vermeld kan er volgens P2P moeilijk een onderscheid gemaakt worden tussen wat wetenschappelijkwel enof niet-wetenschappelijk maatschappelijk relevant is. En als dit onderscheid gemaakt wordt, aan wie is het dan om dit te beslissen wat er wél en niet door de beugel kan? Tot op vandaag zijn hier nog steeds veel discussies rond.
 
De inclusionisten staan volledig achter deze redenering aangezien ze de toegang en samenwerking ten zeerste ondersteunen. Op deze manier kunnen lezers van Wikipedia voor zichzelf uitmaken welke interpretaties of theorieën ze verder uitwerken.
59

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.