Onderwijs in relatie tot P2P/Zelfallocatie: verschil tussen versies

Zelfallocatie en P2P-samenleving vs. Kapitalisme.
 
Kapitalisme draait rond het aloude ‘voor wat', 'hoort wat’-principe. Het is een economisch systeem dat gebaseerd is op het inzetten van middelen in de verwachting daar iets voor terug te krijgen. Vanuit het standpunt van een bedrijf houdt dit in, dat het de productiemiddelen die het ter beschikking heeft (grondstoffen, kapitaal en personeel) op die manier inzet, dat het bedrijf daar het meeste winst uit kan halen. Vanuit het standpunt van een individu gaat het dan eerder over het zichzelf inzetten voor iets. Men zet zich enkel in als dat nadien ook iets oplevert. Dat ‘iets’ is in de meeste gevallen geld in de vorm van een loon.
 
De hele Westerse wereld draait rond deze vorm van economie: een bakker bakt brood omdat hij voor geldbrood kan verkopen aan zijn klanten, een fabrieksarbeider gaat elke dag werken in de fabriek omdat hij daar dagelijks of maandelijks een loon voor ontvangt, enz. Personeel wordt ook gestimuleerd om extra hard te werken door middel van bonussen en promoties, die een hoger loon inhouden.
 
Het kapitalistisch systeem staat volledig haaks op het peer-to-peer systeem. In dit laatste systeem is geld geen drijfveer(Bauwens,& Lievens,2013,pag.42). Mensen vinden toch de motivatie om bij te dragen aan een gemeenschappelijk goed, zonder daar rechtstreeks voor beloond te worden. Het vraagt een andere manier van denken en leven. In een ideale p2p-samenleving is er geen plaats voor geld. Iedereen draagt zijn/haar steentje bij aan de samenleving en de maatschappij draait op de onbaatzuchtige inbreng van alle deelnemers. Als we dit geheel plaatje binnen een p2p samenleving kaderen, kan zelfallocatie beter omschreven worden als de vrijwillige bijdrage van een persoon aan een gemeenschappelijk project. Ook hier spreken we van de persoon en het productiemiddel, deze wijzen zich zelf toe aan een bepaald project, maar de persoon doet dit volledig onbaatzuchtig voor een gemeengoed of de ‘commons’. Hij levert een onzelfzuchtige dienst ten gunste van de samenleving(Bauwens,& Lievens,2013, pag. 116).
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.