Onderwijs in relatie tot P2P/Feedbacksysteem: verschil tussen versies

Een specifieke invalshoek van feedbacksysteem houdt in dat er bij allerlei instellingen zoals bijzondere jeugdzorg of ziekenhuizen gebruik wordt gemaakt van feedbacksystemen voor het bewaken van de kwaliteit en het welbevinden van de bewoners. Bijvoorbeeld bij bijzondere jeugdzorg gaat men op individuele wijze preventief rond alcohol- en/of cannabisgebruik te werk. Aan de hand van vier vragen wordt er gepeild naar de jongere zijn alcohol- en/of cannabisgebruik en naar zijn perceptie van het gebruik bij zijn leeftijdgenoten. De jongere krijgt onmiddellijk objectieve feedback over zijn eigen gebruik doordat hij geïnformeerd wordt over het gebruik van alcohol en cannabis bij zijn leeftijdsgenoten. Door correcte informatie over het gebruik en de normen hierover stelt men zijn eigen gedrag in een ander daglicht. Hierdoor wordt de motivatie van de jongere om met zijn gebruik te minderen, te stoppen of om niet-gebruik vol te houden, beïnvloed (Vad, n.d.).
 
Een tweede theoretische duiding wordt besproken in het boek ‘Communicatief vaardig onder-wijzen’ van André Vyt. Hierin bespreekt hij de voorwaarden voor goede feedback. Wanneer je feedback geeft, gelden er een aantal principes. Feedback moet grondig en concreet zijn. Het is belangrijk dat je feedback gericht is op concreet gedrag en niet op vermeende persoonlijkheidstrekken. Je moet je dus focussen op aspecten waarvan je weet dat ze te verbeteren zijn. Kritiek geven op de ander als persoon is weinig effectief. Feedback moet dan ook aangevoeld worden als waardevolle informatie in plaats van als onbruikbare evaluatie. Soms is het handig om jouw waarneming met meningen van anderen te vergelijken om zo de geldigheid van jouw interpretatie te controleren. Daarnaast toont Vyt aan dat feedback zo snel mogelijk op het gedrag moet volgen en dat je best niet teruggrijpt naar problemen uit het verleden. Let hier wel op dat je de feedback niet geeft op momenten waarop de ander nog heel emotioneel is. Soms is het beter even te wachten tot de persoon terug ontvankelijker is voor commentaar. Feedback heeft namelijk de grootste impact als de ander echt voor terugkoppeling openstaat. Het aandacht geven aan positieve elementen speelt ook een belangrijke rol binnen feedback. Als je negatieve feedback geeft, kan je daarbij bijvoorbeeld constructieve suggesties aanreiken over hoe iets verbeterd kan worden. Een laatste belangrijke voorwaarde bij feedback is dat je de ruimte geeft aan de ander om op jouw feedback te reageren. Feedback is geen eenrichtingsverkeer en komt dus pas ten volle tot zijn recht als er een tweerichtingsverkeer is. Als feedback wordt gegeven in een dwingende richting, dan wekt dit vaak eerder een tegenreactie op dan een acceptie van de boodschap. Men gaat dan ook minder gemotiveerd zijn om iets te veranderen. Het is dus belangrijk dat je niet teveel eigen normatieve elementen in feedback gebruikt. Als je je eigen ideeën vaak als de enige juiste voorhoudt, dan wordt feedback een wees-zoals-ik-evaluatie (Vyt, 2003).
 
==Externe links==
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.