Onderwijs in relatie tot P2P/Toetsing aan de praktijk/De relatie onderwijs en samenleving: thema's, vragen en overwegingen: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
'''De relatie onderwijs-samenleving'''
 
De vraag waarop we in dit deel een antwoord zoeken is ‘wat de verschuiving van kapitalisme naar P2P betekent voor educatie en onderwijs?’. En meer bepaald de vraag hoe de relatie tussen educatie en onderwijs en een P2P samenleving en cultuur eruit ziet. En die relatie kan twee richtingen uitgaan. Op welke wijze beïnvloedt een P2P samenleving en cultuur het domein van educatie? Maar ook omgekeerd: op welke wijze kan en moet educatie de P2P samenleving en cultuur beïnvloeden?
 
 
In beide productiewijzen is er sprake van individualisme. Maar het gaat telkens om een ander soort individualisme. In een kapitalistische productie staat de productie van het individu en dus ook zijn eigendom (of loon en beloning) centraal, en aangezien het gaat om schaarste, is er ook steeds sprake van competitie. Individuen zijn in strijd met elkaar om het behalen van schaarse middelen, en dat kan gaan over geld, maar ook diploma’s en jobs. Een P2P-productie gaat ook uit van het individuele, maar de productie van het individu is steeds georiënteerd naar een gemeen goed. Samenwerking en in eigen beheer produceren en reproduceren staat met andere woorden centraal. De logica, zoals Bauwens die formuleert, is: “Geef een steen, en krijg een huis terug”. Samen gemeen goed produceren, en iedereen kan dit gemeen goed gebruiken. De gebruikswaarde staat dan ook op de voorgrond.
 
'''Naar klassieke literatuur'''
 
Er is weinig literatuur voorhanden die onmiddellijk een antwoord geeft op de vragen die we stellen over de relatie tussen educatie en onderwijs en een P2P samenleving en cultuur. Er is gewoon voorlopig nog weinig literatuur rond P2P en educatie. Wel is er veel onderzoek en literatuur die meer inzicht geeft in de relatie tussen educatie en een zogenaamde kapitalistische samenleving en cultuur. Deze literatuur kan ons verder helpen. Immers, deze literatuur thematiseert op een bepaalde manier deze relatie, en zal ook vaak vragen stellen bij die relatie tussen educatie en een kapitalistische samenleving. Deze thema’s, en de kritische vragen die gesteld worden, zijn een leidraad om zelf op zoek te gaan naar hoe gedacht kan worden over de relatie educatie enerzijds en de P2P samenleving en cultuur anderzijds. Deze thema’s en vragen leveren met andere woorden een opstap naar de kwesties die terug te vinden zijn in een ander hoofdstuk.
227

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.