Onderwijs in relatie tot P2P/Toetsing aan de praktijk/De relatie onderwijs en samenleving: thema's, vragen en overwegingen: verschil tussen versies

sub
Geen bewerkingssamenvatting
(sub)
 
Er zijn bijzonder veel auteurs die zich hebben toegelegd op het bestuderen van de relatie tussen educatie en samenleving. Een volledig overzicht is onmogelijk, en zelfs een overzicht van hoofdstromingen en vertegenwoordiger ligt buiten het bestek van deze wiki (voor een poging daartoe: https://ppw.kuleuven.be/ecs/onderwijs/klassiekers/home). Vandaar een noodgedwongen beperking dat een aantal klassieke auteurs en één van hun klassieke werken. Voor elke auteur werd één kernbegrip of thema gekozen. Het beknopt overzicht geeft de algemene visie of theorie, gebruik makend van citaten om vertrouwd te geraken met de specifieke manier van denken van die auteur. Elk beknopt overzicht eindigt met een algemene reflectie: wat is de kernproblematiek voor die auteur?, hoe bekijkt die auteur de relatie educatie-samenleving/cultuur?, wat is zijn benadering?, zijn er andere overwegingen te maken? Opnieuw: deze overzichten en overwegingen zijn natuurlijk onvolledig en noodgedwongen beperkt, maar ze geven wel een insteek om na te denken over de relatie tussen educatie en P2P.
 
<!-- ----- Hieronder onderhoudsmeldingen, niet verwijderen ----- -->
{{sub}}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.