Onderwijsprofessional/Onderwijsentrepreneur: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Regel 2:
<div style="padding: 10px; float:left;">__TOC__</div>
== Voorwoord ==
{{Onderwijsprofessional/Voorwoord}}
=== Carrière ===
''Ik ben al mijn hele leven bezig met mijn levenswerk. Pas aan het eind wist ik waaraan.''
 
Een veel gehoorde wens in het onderwijs is dat er meer carrièreperspectieven zijn. In deze serie worden enkele onderwijsberoepen beschreven die een ambitieuze onderwijsprofessional in staat kan stellen voor zichzelf een carrière uit te stippelen. De start van de carrière begint in dit boek met het beroep van [[onderwijzer]]. Dit kan ook de start van de lezer zijn. Daarmee is niet gezegd dat bijvoorbeeld een onderwijsassistent niet een mogelijke start zou kunnen zijn, of dat de in deze serie genoemde onderwijsberoepen allesomvattend zijn.
 
=== Boeken ===
In deze serie is vooral een keuze gemaakt voor onderwijsberoepen die kunnen leiden tot ondernemerschap; het worden van een [[onderwijsondernemer]]. Daarom wordt na [[onderwijzer]] beschreven hoe men [[onderwijsondernemer]] kan zijn en wat dit inhoudt. Er wordt aangetoond dat er een verschil is tussen ondernemerschap en ondernemendheid. Dit boek legt voor de lezer een basis waarop vanuit de daaropvolgende boeken wordt teruggegrepen. Als men ondernemend gedrag binnen een organisatie toont dan spreekt men van een intrapreneur, de eerste op stap naar een carrière als ondernemende ondernemer; de entrepreneur. In het ondernemend onderwijs wordt vaak van de begeleiders van leerling geëist dat ze als rolmodel kunnen fungeren, dat ze dus minimaal als [[onderwijsintrapreneur]] opereren.
 
In de rol van [[onderwijsintrapreneur]] kan de aandacht liggen op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemende leerling of de andere begeleiders, het organiseren van ondernemend onderwijs of het bouwen en ontwerpen daarvan. Als men zich als [[onderwijsintrapreneur]] ontwikkeld in de begeleiding dan kan men achtereenvolgens [[onderwijsmentor]] (operationeel niveau), [[onderwijscoach]] (tactisch niveau) en [[onderwijssupervisor]] (strategisch niveau) worden. Een zelfde indeling ziet men op het gebied van organisatie namelijk [[onderwijscoördinator]], [[onderwijsmanager]] en [[onderwijsdirecteur]]. En bij de bouw van het (ondernemend) onderwijs kan men groeien van [[onderwijsontwikkelaar]], [[onderwijsontwerper]] naar [[onderwijsarchitect]]. De boeken die horen bij deze loopbanen zijn zo geschreven dat een afzonderlijke loopbaan apart kan worden gelezen. Bijzondere zijtakken in deze loopbanen zijn de [[onderwijsfilmer]], de [[onderwijstechnoloog]] en [[onderwijsdeskundige]].
 
Als elk van deze beroepen leiden tot het vermarkten van een uniek eigen recept middels een eigen bedrijf dat verder reikt dan een eenmanszaak, dan wordt men [[onderwijsentrepreneur]]; een maatschappelijk ondernemende ondernemer.
 
''Er is een moment om een punt te maken en een moment om deze te staken''
 
In de hoofdstukken van dit hoofdboek staan alle zaken die algemeen gelden voor onderwijsprofessionals. Voor alle specifieke beroepsinformatie wordt verwezen naar het betreffende boek uit de serie. Verder kent de serie een hoofdstuk over alle gehanteerde begrippen en wikipedia artikelen die uit de serie zijn voortgekomen.
 
=== Verantwoording ===
''Ik neem mijzelf serieus maar niet heus''
 
De in deze boeken gedane uitspraken, gespreksfragmenten en meningen komen van en zijn daarmee voor rekening van de [[Wikibooks:Infobox/Onderwijsprofessional|auteurs]], mits ter plekke niet anders vermeld. Het streven is al deze passages op termijn te laten verantwoorden of te nuanceren door middel van andere bronnen of [[Onderwijsprofessional/Artikelen|wikipedia-artikelen]].
 
=== Meewerken ===
''Je mag dit gegeven paard zeker in zijn bek kijken, zolang je hem niet op zijn bek slaat!''
 
Iedereen die wil bijdragen wordt vooral uitgenodigd dit te doen zolang men zich kan houden aan de volgende afspraken:
# Elke bijdrage die poogt de kwaliteit van deze boeken te verhogen en aansluit bij de algemene visie van de serie en die van het specifieke boek, wordt zeer gewaardeerd.
# Deze waardering voor bijdragers (onderling) zal elke vorm van communicatie over dit project uitstralen.
# Bij verschillende perspectieven op een onderdeel worden die gezichtspunten opgenomen die kunnen worden onderbouwd met betrouwbare bronnen. Dit kan leiden tot meerdere invalshoeken op een en hetzelfde onderwerp.
 
=== Doel ===
Het doel van de serie over de onderwijsprofessional is een aantal boeken te publiceren die de beroepen en carrieremogelijkheden binnen het ondernemend onderwijsveld schetsen. Deze schetsen zijn weer op hun beurt geschreven om bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van het betreffende onderwijsberoep. Een ondernemende wijze van benaderen leidt tot een no-nonsense benadering van wie stelt moet bewijzen. Doel is daarom eveneens al het gestelde met bronnen te onderbouwen. Een doel dat daarbij aansluit is het aanreiken van suggesties hoe een onderwijsprofessional aan zijn opdrachtgever kan tonen dat deze zeker kan zijn over een goed resultaat wat betreft de opdracht.
 
== Onderbouwing ==
13.648

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.