Afrikaans/Afrikaanse bijvoeglijke naamwoorden: verschil tussen versies

(het gebruik ervan verschilt tamelijk van dat [= het gebruik] in het Nederlands)
:'n '''wilde''' perd - een '''wild''' paard
 
Er zijn echter ook bijvoeglijke naamwoorden die geen verbogen vorm kennen en het gebruik is onderhevig aan veel uitzonderingen.
Gesubstantiveerd volgt Afrikaans het Engelse voorbeeld (the big ''one'') en voegt ''ene'' toe:
 
:Dis die grote ''ene''.
 
Er zijn echter ook bijvoeglijke naamwoorden die geen verbogen vorm kennen en het gebruik is onderhevig aan veel uitzonderingen.
 
De algemene regel is dat meerlettergrepige adjectieven wél en éénlettergrepige adjectieven niet verbogen worden, tenzij de laatste in overdrachtelijke zin gebruikt worden.
:na '''rype''' beraad - na rijp beraad
 
Er zijn echter ook eenlettergrepige adjectieven die een andereeandere vorm hebben bij predicatief en attributief gebruikt:
 
:'n ou man - die man is ou''''d'''.
:'n lang pad - die pad is lan'''k'''.
 
===Substantivering===
Gesubstantiveerd volgt Afrikaans het Engelse voorbeeld (the big ''one'') en voegt ''eneeen'' toe:
 
:Dis die groot ''een''. -- dit is de grote
 
Dit gaat echter alleen in het enkelvoud. In het meervoud word substantivering meestal vermeden.
 
Wel zijn er zelfstandige naamwoorden die op een Nederlandse substantivering teruggaan, zoals:
 
:die gevangene - die gevangenes
 
==Medeklinkerverandering==
669

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.