Afrikaans/Afrikaanse bijvoeglijke naamwoorden: verschil tussen versies

Er zijn ook eenlettergrepige adjectieven die een andere vorm hebben bij predicatief en attributief gebruikt:
 
:'n ou man - die man is ou'''d'''.
:'n lang pad - die pad is lan'''k'''. -- een lange ''weg'' - de weg is lang
 
Soms heeft ook een naamwoord met twee lettergrepen geen buigings-e, met name als het op -er eindigt:
 
:die ander kinders -- de andere kinderen
:die helder weer -- het heldere weer
 
==Medeklinkerverandering==
629

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.