Afrikaans/Afrikaanse bijvoeglijke naamwoorden: verschil tussen versies

:die helder weer -- het heldere weer
:Hoop jy't 'n lekker dag -- Ik hoop dat je een leuke dag hebt -- een mooie dag nog!
 
==Regels?==
We kunnen proberen een regel te geven voor wat nu wel en wat nu niet verbogen wordt en dat ziet er dan zo uit:
 
 
Eénlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden worden in de regel '''niet''' verbogen, behalve
#indien zij op -md, -nd, -ld, -rd eindigen
#: 'n vreemde dier
#: 'n ronde stingel
#: 'n wilde perd
#: 'n harde grond
#indien zij op lange klinker + d eindigen; de -d- valt vaak dan weg
#:wyd: 'n wy(d)e gang
#:breed: 'n breë rivier
#:koud: 'n koue dag
#: 'n goue ring
#:dood: 'n dooie voël
#:goed: 'n goeie vangs
# indien zij (ook in Nederlands) op -g eindigen. Ook hier valt de -g- weg
#:vaag: 'n va(g)e verwysing
#:laag: 'n lae tak
#:droog: 'n droë gebied
#:hoog: 'n hoë boom
#:moe'''g''': 'n moeë besoeker
#:vroeg: 'n vroeë voël
#:ruig: 'm ruie bos
#:''maar'': vui'''g'''e laster
#woorden op -u, die meestal in Nederlands -uw hebben
#:slu: 'n sluwe man
#:sku: 'n skuwe dier
#:ru: 'n ruwe speler
#:kru: 'n kruwe woord (Ndl: crue)
#woorden die in het Nederland op -cht, -st, -pt eindigen krijgen hun -t- terug
#:sag - sagte
#:lig - ligte
#:eg - egte
#:reg - regte
#:vas - vaste
#:woes - woeste
#:stip - stipte
# woorden op -fs, -ps, -ks, -rs
#:slaafs -slaafse
#:wulps - wulpse
#:skalks -skalkse
#:stuurs - stuurse
#andere woorden op -s zijn wat onzekerder.
 
Kleurwoorden, zoals ''grys'', ''wit'' worden niet verbogen, tenzij ze een uitgang als -kleurig, -erig hebben.
 
Woorden van twee of meer lettergrepen worden wèl verbogen, behalve indien ze of -er eindigen.
 
==Medeklinkerverandering==
629

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.