Maatschappijleer/Basisbegrippen maatschappijleer: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
 
; aanhouden (arresteren)
: Gevangennemen
: Arresteren en meenemen naar het politiebureau voor verhoor.
: Van overheidswege in hechtenis nemen.
 
; absolute macht
: Volkomen heerschappij
: De vorst beschikt over volledig regerende autoriteit; hij is niet door wetten gebonden, noch is hij verantwoording verschuldigd.
 
 
; analysevragen
: Onderzoeksvragen
: Vragen die helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen.
: Analysevragen hebben te maken met actoren, politieke besluitvorming, oorzaken en gevolgen en vergelijkingen.
 
; anoniemeAnonieme getuigenverklaring
: Geheime verklaring
: Getuige wiens identiteit niet bekend is.
: Bijvoorbeeld de rechter-commissaris staat een anonieme getuigenverklaring toe in het onderzoek tegen de afgezette leider van de Hell's Angels, Willem van Boxtel alias 'Big Willem' en twee medeverdachten.
 
; belangBelang
: Voordeel
: Iets waar je een voordeel bij hebt.
: Iets wat je belangrijk vindt omdat het voordelig of nuttig is.
 
; Belastingplicht
; belastingplicht
: Gedwongen geldheffing
: Iedereen met een inkomen betaalt belasting.
 
; Bestuursrecht
; bestuursrecht
: Administratief recht
: Centraal in het bestuursrecht staat de verhouding tussen de burger en de overheid.
: Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde.
 
; Betrouwbaarheid
: Eerlijkheid
: Om na te gaan of informatie betrouwbaar is kun je kijken naar de bronvermelding, het onderscheid tussen feiten en meningen en of het onderwerp van verschillende kanten wordt belicht.
 
; bronBron
: Oorsprong
: Bronvermelding, een overzicht van gebruikte informatiebronnen
 
; burgerlijkBurgerlijk recht
: Civiel recht
: Burgerlijk recht, ook wel herkenbaar als civiel recht of privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, ondernemingsrecht en vermogensrecht)
: Privaatrecht
: Burgerlijk recht, ook wel herkenbaar als civiel recht of privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, ondernemingsrecht en vermogensrecht)
 
; Cassatie
; cassatie
: Vernietiging
: Cassatie is een begrip uit het recht. 'In cassatie gaan' betekent dat men beroep aantekent bij het hoogste rechtsprekend orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter.
 
; CBS
;: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
: Heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie.
: Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd.
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.