Maatschappijleer/Basisbegrippen maatschappijleer: verschil tussen versies

== Kernbegrippen ==
 
; aanhoudenAanhouden (arresteren)
: Gevangennemen
: Arresteren en meenemen naar het politiebureau voor verhoor.
: Van overheidswege in hechtenis nemen.
 
; absoluteAbsolute macht
: Volkomen heerschappij
: De vorst beschikt over volledig regerende autoriteit; hij is niet door wetten gebonden, noch is hij verantwoording verschuldigd.
 
; absoluteAbsolute monarchie
: Onbegrensd koningschap
: De absolute monarchie of het absolutisme is een regeringsvorm waarbij de vorst over volledig regerende autoriteit beschikt; hij is niet door wetten gebonden, noch is hij verantwoording verschuldigd.
 
; Analysevragen
; analysevragen
: Onderzoeksvragen
: Vragen die helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen.
: Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd.
 
; Censuskiesrecht
; censuskiesrecht
: Cijnskiesrecht
: Cijnskiesstelsel
: Als bij verkiezingen het stemrecht is voorbehouden aan personen die vermogend genoeg zijn om minimaal een bepaald bedrag aan belastingen te betalen.
: Aanvankelijk mochten alleen mannen stemmen die belasting betaalden.
 
; checksChecks and balances
: Driemachtenleer
: De drie machten controleren elkaar en 'houden elkaar scherp'.
: Dit is een systeem waarbij overheidsbevoegdheden over verschillende organen worden verspreid en ieder orgaan bij de uitoefening van zijn bevoegdheden verantwoording verschuldigd is aan een ander orgaan.
 
; Communicatie
; communicatie
: Kennisgeving
: Het doorgeven van informatie
: Communicatie is een proces van informatie-uitwisseling.
 
; Compromis
: Middenweg
: Een tussenoplossing.
: Een compromis is een zodanige voorkoming of beëindiging van een conflict, dat geen van de strijdende partijen voor 100% zijn/haar zin of gelijk heeft gekregen, maar dat voor beide partijen aanvaardbaar is.
 
; Criminaliteit
: Misdadigheid
: Alle misdrijven die in de wet staan omschreven.
: Met criminaliteit wordt (ruim genomen) bedoeld als alles wat niet mag en slecht is, zoals diefstal, moord enz
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.