Maatschappijleer/Verzorgingsstaat/De Nederlandse verzorgingsstaat vanaf WOII: verschil tussen versies

k
geen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
 
Toen in 2000 de internetzeepbel knapte, zorgde dit voor een wereldwijde recessie.
Opnieuw wordtwerd er bezuinigd op de sociale uitkeringen.
PvdA en D66 zijn tegen deze maatregelen.
 
De economische crisis die in 2008 uitbreekt, zorgde opnieuw tot problemen.
Waarom duurt het zo lang?; er zijn steeds meer stromingen dus duurt langer om tot een compromis te komen, grote veranderingen komen er niet door omdat er geen grote meerderheid meer is.
Er werd flink bezuinigd, ook op de sociale zekerheid en zorg.
 
Arbeid wordt in Nederland geleidelijk te duur.
 
=== Internationalisering ===
De koude oorlog is een periode van gewapende vrede.
In deze jaren stonden de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie (USSR) lijnrecht tegenover elkaar.
De westerse landen waren kapitalistisch en deeen Sovjet-Uniegroot vormdeaantal samenlanden metin ChinaOost-Europa, eenAzië communistisch blok.
Deze landengroepen werkten samen om hun landen zo goed mogelijk te verdedigen.
 
De kapitalistische westerse landen werden de 1eeerstewereldlanden wereldgenoemd.
Met landen van de tweede wereld werden de landen van het machtsblok daar tegenover bedoeld.
 
Neutrale landen kregen de titel derdewereldlanden.
(3 werelden; 1e VS en bondgenoten, 2e, SovjetUunie en bondgenoten, 3e landen als India)
Tegenwoordig gebruiken we deze benamingen niet meer.
Ontwikkelingslanden noemen we soms nog wel eens derdewereldlanden.
 
==== Neoliberale globalisering (1989-2008) ====
Aanleiding/problemen = polarisatie.
Gekozen oplossing = samenwerking tussen partijen op basis van ethische standpunten. PvdA, D66, VVD
Het akkoord tussen PvdA, VVD en D66 zou echter een doelbewuste breuk zijn geweest met het streven naar consensus. "De problemen die zich op alle terreinen van de samenleving in de provincie voordoen vragen meer om duidelijke keuzes dan om breed gedragen compromissen", schreven de samenwerkende partijen in hun college-programma.[2]
Verandering = Christendemocraten regeren voor het eerst niet mee. Politieke structuur wordt hervormd, meer marktwerking.
Continuïteit = liberalen en sociaal democraten regeren mee.
5.887

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.