Maatschappijleer/Maatschappijleer 5 vwo: verschil tussen versies

==== Rechtsgebieden ====
De rechtspraak is opgedeeld in 3 rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Kantonrechtspraak is een bijzondere vorm. Hieronder vallen namelijk meer lichte strafzaken en arbeidszaken. Met welk rechtsgebied je te maken krijgt, is afhankelijk van de zaak die je hebt.
===== Burger tegenover overheid =====
 
In het civiel recht gaat het om conflicten tussen:
===== Het bestuursrecht =====
 
- particulieren onderling
===== Burger tegenover burger =====
- organisaties onderling
- particulieren en organisaties
 
In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden.
 
In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.
 
De kantonrechtspraak is een bijzondere vorm van rechtspraak. De kantonrechter behandelt:
 
- Civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
- Arbeidszaken
- Huurzaken
- Consumentenkoopzaken
- Consumentenkredietzaken tot een bedrag van € 40.000
- Lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen)
 
==== Het strafproces ====
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.