PBuddenberg

9 mrt 2009 lid geworden
646 bytes toegevoegd ,  4 jaar geleden
k
: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/primair-onderwijs/deelnemerspo/ontwikkeling-aantal-leerlingen
 
* In 2017 zitten er ruim 995.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat er ruim vier miljoen kinderen en jongeren een vorm van onderwijs genoten in 2016/2017.
* In leerjaar één tot en met vier zitten in 2017 respectievelijk 208.918, 209.020, 210.041 en 222 727 leerlingen
* In leerjaar vijf zitten in dat zelfde jaar 103.936 leerlingen en 41.083 in het zesde leerjaar
 
: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?PA=80040ned
 
In 2017:
- zitten er ruim 481.000 deelnemers op het mbo;
- volgen ongeveer 445.00 studenten een opleiding in het hbo;
- staan er ruim 260.000 studenten ingeschreven aan Nederlandse universiteiten.
 
: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/
 
Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat er ruim vierdrie miljoen kinderenmensen enin jongerenNederland een vorm van onderwijs genotengenieten inwaarvan het grootste deel (bijna 2 miljoen) jonger is dan 15 2016/2017jaar.
 
== Links ==
5.878

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.