Maatschappijleer/Basisbegrippen maatschappijleer/Begrippen rechtsstaat: verschil tussen versies

k
== Maatschappelijk probleem ==
 
; Maatschappelijke gedragsregel (maatschappelijke norm)*
; Maatschappelijk probleem
: We spreken van een maatschappelijk probleem als: het probleem gevolgen heeft voor grote groepen in de samenleving; het probleem alleen gemeenschappelijk kan worden opgelost, waardoor de overheid zich moet bezighouden met de oplossing van het probleem; het probleem te maken heeft met tegenstellingen.
 
; Maatschappelijke gedragsregel (maatschappelijke norm)
Onbeschreven regels die de meeste mensen vanzelfsprekend vinden en die voort komen uit geloof, tradities en gewoonten. (niet in een korte broek naar een begrafenis, iemand een hand geven).
 
; Machtiging tot binnentreding*
; Macht
: Het vermogen om het gedrag en/of denken van anderen sterk te beïnvloeden.
 
; Machtiging tot binnentreding
: Voor het binnentreden van een woning gelden bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi).
: Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is steeds een schriftelijke machtiging vereist. In de praktijk is het meestal de hulpofficier van justitie die de machtiging afgeeft, maar ook een officier van justitie of een advocaat-generaal kan een machtiging afgeven.
 
; Meervoudige kamer*
; Machtsmiddel
: Behandeld ernstige misdrijven.
: Een middel waarmee je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden.
: Een meervoudige kamer heeft drie rechters. De uitspraak wordt altijd gedaan op een speciale zitting, 14 dagen na de behandeling van de strafzaak.
 
; Machtsbron
: De manier waarop je macht verkrijgt.
 
; Manipulatie
: Feiten worden opzettelijk weggelaten of verdraaid zonder dat de ontvanger dit merkt.
 
; Montesquieu
5.878

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.