Sociale geschiedenis van de vroege middeleeuwen/Magie: verschil tussen versies

k
lf
k (lf)
k (lf)
Velen geloofden ook nog na hun kerstening in deze vorm van waarzeggerij en zelfs veel geestelijken hadden er geen bezwaar tegen en noemden het 'sortes sanctorum' ofwel 'de loten der heiligen'.
 
Een christelijke vorm van waarzeggerij was dat kinderen of geestelijken de bijbel opensloegen op een willekeurige bladzijde en dan de eerste de beste regel voorlazen. Aan deze regel werd een voorspellende waarde gehecht<ref>Vergelijk de [[w:Boek der Veranderingen|I Tjing]]</ref>. Van de 46 bekende boeteboeken <ref name="Boeteboek">De boeteboeken waren de handboeken voor de biechtvaders. Ze waren meestal gebaseerd op de angst om door te zondigen in de [[Sociale geschiedenis van de vroege Middeleeuwenmiddeleeuwen/Hiernamaals#Hel|hel]] terecht te komen.</ref> keurden er 26 deze vorm van waarzeggerij niet expliciet af.
 
Zowel de christelijke als de heidense vormen van waarzeggerij gingen blijkbaar dus uit van een door God of de goden gewenste onafwendbaarheid. De mens had noch bij de heidenen, noch bij de christenen enige vrijheid om zijn lot te veranderen.
 
==Amulet==
[[w:amulet|Amuletten]] werden meegegeven aan de doden<ref>[[Sociale geschiedenis van de vroege Middeleeuwenmiddeleeuwen/Graf#Grafgiften|Grafgiften]]</ref> maar ook de levenden droegen ze (de kristal die [[w:Karel de Grote|Karel de Grote]] om zijn hals droeg, is wel de bekendste). Op ceintuurgespen stonden versieringen tegen een kwaad lot.
 
Bosjes kruiden, aan armen of benen vastgemaakt, zouden geluk brengen.
*De gebruikelijkste methode om een man [[w:erectiestoornis|impotent]] te maken was om knopen te leggen in de veter die aan de kleren van de echtelieden was bevestigd. Maar deze methode had vaak niet het gewenste resultaat.
*Een betere methode was: de vrouw bestreek haar naakte lichaam met honing en wentelde zich daarna in graan. De graankorrels waren gemalen in een handmolen die tegen de gewone draairichting in was bewogen. Het deeg werd op haar billen gekneed en daarna werd er een brood van gebakken dat de vrouw te eten gaf aan de man die ze impotent wilde maken.
*Als de vrouw alles precies hetzelfde deed, maar het meel had gemalen door de molen de goede kant op te bewegen, werd de man op haar verliefd. Want de naaktheid, de honing <ref>[[Sociale geschiedenis van de vroege Middeleeuwenmiddeleeuwen/Liefde#Noten|Magische werking van honing en mede (in de voetnoot)]]</ref> en de billen (dicht bij de geslachtsorganen) hadden een vruchtbaar makende werking en wekten de begeerte van de echtgenoot op of van de man die ze wilde veroveren.
*Magie had wel vaker een negatieve werking (zwarte magie) als men de handelingen van de witte magie (of van de christelijke magie) omkeerde of bezweringen en gebeden achterstevoren opzei<ref name="Keith Thomas" />.
*Er waren ook nog liefdesdrankjes gemaakt met [[w:menstruatie|menstruatiebloed]], [[w:sperma|sperma]] of [[w:urine|urine]] van de man of van de vrouw om het verlangen op te wekken. De bedoeling was steeds om levenskracht te onttrekken aan alles wat een levend wezen uitstraalde en die kracht te gebruiken.
 
===Liefdesvis===
Een ander procédé om een man te veroveren of vast te houden, was dat de vrouw een levende vis in haar vagina stopte en hem daarin liet doodgaan. De vis zou dan geladen zijn met levenverwekkendelevensverwekkende en zinnenprikkelende krachten. Hij werd gebakken en gekruid en aan de betreffende man te eten gegeven. Daarmee kon een vrouw verhinderen dat haar man het met een [[Sociale geschiedenis van de vroege Middeleeuwenmiddeleeuwen/Gezin#2. Polygamie|concubine]] zou aanleggen. Zij probeerde op deze manier niet zozeer zijn lust op te wekken maar eerder de voortplanting te bevorderen.
 
De gedachte achter dit procédé was mogelijk dat het leven ontstond in het water en dat de vis de eerste levensvorm was<ref>[[Sociale geschiedenis van de vroege Middeleeuwenmiddeleeuwen/Jacht#Visserij|Visserij]]</ref> en een [[w:foetus|foetus]] heeft in het begin van de eerste maand kieuwen.
 
De mannen waren ervan overtuigd dat de vrouwen beschikten over de geheimen van de liefde. De liefde werd enerzijds opgevat als een dwaasheid<ref>[[Sociale geschiedenis van de vroege Middeleeuwenmiddeleeuwen/Liefde#Amor versus caritas|Amor vesusversus caritas]]</ref>, maar was vanwege de voortplanting ook de sleutel van het leven.
 
==Schrift==
10.999

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.