Sociale geschiedenis van de late middeleeuwen/Ontspoorde kloosters en kerk: verschil tussen versies

ISBN in sjabloon
(ISBN in sjabloon)
<big>'''8. Ontspoorde kloosters en kerk'''</big>
 
Voor dit hoofdstuk is als bron gebruikt: Dresen-Coenders, Het verbond van heks en duivel.<ref>Ambo 1983 {{ISBN |90 263 0585 0}} [http://www.dbnl.org/tekst/dres005verb01_01/index.htm Ook digitaal raadpleegbaar].</ref>. Er is een duidelijk verschil tussen haar interpretatie en die van Philippe Contamine in het [[Sociale geschiedenis van de late middeleeuwen/Leefgemeenschappen#Monniken|vorige hoofdstuk, de paragraaf over monniken]]. De lezer mag uiteraard zelf zijn of haar conclusies trekken.<ref>Noot van de schrijver: ik kan het niet nalaten om erop te wijzen dat de boeken van Ariès en Duby et al gerust conservatief genoemd mogen worden en dat Dresen-Coenders haar boek publiceerde in een tijd waarin de autoriteiten en de kerk zeer kritisch benaderd werden.</ref>.
 
==Hervormingsbewegingen in de kloosters==
Pas rond 1400 kreeg de kerk wereldlijke macht en niet lang daarna werd de top corrupt. In Frankrijk en Italië werden kerkelijke ambten en eigendommen verkocht door de paus en zijn [[w:Romeinse Curie|curie]]bisschoppen. [[w:Paus Sixtus IV|Paus Sixtus IV]] geldt wel als de meest corrupte paus. Pauselijke [[w:bul (document)|bullen]] werden tegen betaling uitgevaardigd. De hoge geestelijken leidden een lichtzinnig leven met vrouwen en [[w:Prostitutie|prostituees]]. Ze hadden [[w:Buitenechtelijk kind|bastaardkinderen]] en ze voerden oorlogen.
 
Ook lagere geestelijken konden omgekocht worden. De lagere geestelijken hielden er vaak een [[w:concubine|concubine]] op na. Ze moesten daarvoor weliswaar een boete betalen aan de bisschop, maar ze hoefden er niet mee op te houden.<ref>Bron: Religion and the decline of magic, Keith Thomas. {{ISBN |978-0-14-013744-6}}</ref>. Er werd op het einde van de vijftiende eeuw en nog meer in het begin van de zestiende eeuw grof geld verdiend met de handel in [[w:Aflaat#Misbruiken|aflaten]].
 
Noch de hervorming uitgaande van het klooster te Cluny of de Gregoriaanse hervorming, noch de bedelorden, noch de observanten konden deze misstanden langdurig verbeteren. Een wezenlijke hervorming van de misstanden in de kerk zou pas in het begin van de zestiende eeuw door [[w:Maarten Luther|Luther]] worden bereikt. Het volk (dat even gehoopt had dat daardoor hun levensomstandigheden zouden verbeteren) schoot daar echter niet veel mee op.
2.499

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.