ActionScript 3.0/Datatypes: verschil tussen versies

129 bytes verwijderd ,  3 jaar geleden
fix lintfouten: https://nl.wikibooks.org/wiki/Speciaal:LintErrors/misnested-tag
(fix lintfouten: https://nl.wikibooks.org/wiki/Speciaal:LintErrors/misnested-tag)
Dit is een datatype. Een waarde van het type string is een <i>tekst</i>. Eigenlijk is het dus een opsomming van karakters, zoals bijvoorbeeld 'Bogerman' of '8601XH'.<br>
In ActionScript 3.0 zijn het specifiek 16-bit karakters, die intern worden opgeslagen als Unicode karakters. Dit volgens de UTF-16 standaard.
Doordat een variabele is gedefinieerd met 'String', kunnen er uitsluitend letters in het invoerveld getypt worden.</br>
Wanneer twee of meerdere strings worden samengevoegd, spreken we van [[w:concatenatie|concatenatie]].
</br>
Een voorbeeld waarin dit datatype gebruikt wordt, staat hieronder:</br>
</brpre>
var naam: String; // de variabelen naamvariabelenaam is nu van het datatype String en is leeg</br>
<code>
naam = invoerVeld.text;</br>
var naam: String; // de variabelen naam is nu van het datatype String en is leeg</br>
naam = invoerVeld.text;</br>
 
var naam : String = invoerVeld.text; // liever gelijk intialiseren
</codepre>
In de eerste regel wordt met 'String' aan de variabele 'naam' tekst toegekend. Vervolgens wordt aangegeven waar de tekst 'naam' vandaan moet worden gehaald ('getText'),<br>
</br>
Innamelijk de eerste regel wordt metuit 'StringinvoerVeld'. aanMet de variabeletwee 'naam'haakje tekstwordt toegekend.aangegeven, Vervolgensdat wordthet aangegevengaat waar deom tekst 'naam'die vandaannog moet worden gehaaldingevuld ('getText'),in het invoerveld.</br>
Hieronder twee voorbeelden waarin een string wordt gebruikt:</br>
namelijk uit 'invoerVeld'. Met de twee haakje wordt aangegeven, dat het gaat om tekst die nog moet worden ingevuld in het invoerveld.</br>
</brpre>
var myString:String = new String();
Hieronder twee voorbeelden waarin een string wordt gebruikt:</br>
myString = "Jeweet";</br>
</br>
 
<code>
var myStringmyString2:String = new String()"Jeweet";</br>
</brpre>
myString = "Jeweet";</br>
In beiden wordt een string gedefinieerd, benoemd en gevuld. In het eerste voorbeeld wordt dit in twee stappen gedaan. Eerst wordt er een nieuwe string aangemaakt (genaamd 'MyString') en vervolgens krijgt deze inhoud. ('Jeweet').</br>
</br>
In het twee voorbeeld wordt dit in één regel gedaan.</br>
var myString2:String = "Jeweet";</br>
</code></br>
p.sPS.: De meest beroemde string in de informatica is "Hello World!".
In beiden wordt een string gedefinieerd, benoemd en gevuld. In het eerste voorbeeld wordt dit in twee stappen gedaan. Eerst wordt er een nieuwe string aangemaakt (genaamd 'MyString') en vervolgens krijgt deze inhoud. ('Jeweet').</br>
In het twee voorbeeld wordt dit in één regel gedaan.</br>
</br>
p.s. De meest beroemde string in de informatica is "Hello World!".
 
===Number===
 
Ook '''Number''' is een datatype dat wordt gebruikt in Actionscript. Zoals het woord al zegt kun je hiermee een ''numerieke waarde'' invoeren. Het verschil met bijvoorbeeld een Integer-datatype is dat je met Number alle mogelijke getallen kan invoeren, en dus ook zogenaamde 'Floating-point Numbers', oftewel kommagetallen.
 
 
Voorbeeld:
<pre>
 
<code> Number(num:659899.245) </br>
</brpre>
 
Hiermee wordt een object aangemaakt met het ingevulde nummer zodat deze later opgeroepen kan worden. </code>
 
Bij onafgeronde getallen heb je te maken met het datatype double.
 
Voorbeeld:</br>
<codepre>
var getal : int = 0.75; // Dit is dus fout</br>
var getal : int = 1; // Dit is de juiste code</br>
</codepre>
 
===uint===
 
uint (let op: kleine letter i!) is het gegevenstype, dat wordt gebruikt voor gehele getallen en die wordt opgeslagen als een 32-bits geheel getal zonder teken. Deze getallen lopen van 0 tot en met 4.294.967.295 (32-bits) en kunnen dus niet negatief zijn. Het type uint wordt gebruikt in uitzonderlijke gevallen waar met positieve getallen wordt gewerkt. Bij getallen groter dan het maximum van de uint gebruikt u het type Number. Ook is de standaardwaarde voor de variabelen van het type uint 0.
 
===Boolean===
Een boolean is een gegevenstype dat slechts <code>true</code> of <code>false</code> kan zijn, andere waarden kan een boolean niet bevatten. Er is echter één uitzondering: ActionScript 3.0 accepteert ook de waarden 1 en 0, waarbij 1 staat voor <code>true</code> en 0 staat voor <code>false</code>.</br>De standaardwaarde voor een boolean is <code>false</code>.</br>Een voorbeeld:
 
<codepre>
var isWaar : Boolean = true;
</code></brpre>
maar je zou dus ook kunnen gebruiken:
<pre>var isOokWaar:Boolean = 1; // alles wat niet 0 is, is waar</pre>
<code></br>
var isOokWaar:Boolean = 1; // alles wat niet 0 is, is waar
</code>
 
===Array===
 
De Array is een datatype voor een variabele die misschien wel niet tot de basis behoort, maar toch essentieel is in actionScript 3.0. Daarom behandelen we dit datatype toch. De Array zul je vaak tegen komen in combinatie met een trace. Trace is eigenlijk een functie en later zullen we dieper op functies ingaan. Simpel gezegd, kun je met de trace-functie gegevens oproepen om te testen of je geen fouten in je code hebt gemaakt. Zo kun je snel controleren of je syntax klopt. Als je een Array gebruikt, maak je een rij met allerlei gegevens. Het is dan handig dat je zo nu en dan even kunt controleren of geen foutjes hebt gemaakt. Wederom een voorbeeld:
 
<codepre>
var groepsnamen: Array = nieuwe Array("Ruben", "Sander", "Sido", "Brechtje", "Jorik");
</codepre>
 
Nu heb je dus een rij gemaakt met de namen van onze groep. <br />
 
Nu heb je dus een rij gemaakt met de namen van onze groep. <br />
 
===Samenvatting (spiekbriefje)===
| Number || Elke numerieke waarde. De waardes kunnen tussen -9,007,199,254,740,992 en 9,007,199,254,740,992 liggen.
|| number(num:659899.245)
 
|-
| int || Gehele getallen, dus geen cijfers achter de komma, tussen -2,147,483,648 en 2,147,483,647|| int getal = -1
|-
| Array || Een reeks getallen of tekens || var groepsnamen: Array = nieuwe Array("Ruben", "Sannie", "Cyclo Simplonius", "Brechtje", "Jorik");
|-
|}
 
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.