Programmeren in Python/Variabelen en gegevens: verschil tussen versies

k
fix sjabloon
kGeen bewerkingssamenvatting
k (fix sjabloon)
== Wat is een variabele? ==
 
Een ''variabele'' is een verwijzing naar een plaats in het geheugen van de computer waar jeu gegevensdata hebt opgeslagen. Met die gegevensdata kunkunt jeu allerlei dingen doen. JeU kunt de gegevensdata gebruiken en hergebruiken voor bijvoorbeeld bewerkingen te doen, zoals wiskundige berekening. JeU kunt de gegevensdata ook aanpassen, vervangen en verwijderen.
 
''Variabalen'' kunnen verwijzen naar allerlei soorten data, van simpele tekst en getallen, tot complexerecomplexe data met allerlei eigenschappen. Om te kunnen werken met variabelen geven we het een naam, als we dan iets willen doen met de gegevensdata waarnaar de variabele verwijst roepen we gewoon zijn naam op.
 
== Een variabele gebruiken ==
We bekijken een eerste voorbeeld van een programma dat een variabele gebruikt. In volgend voorbeeld maken we een variabele aan genaamd ''name'' en zetten we er wat gegevens in.
 
{{Code|
| Taal=Python
| Titel=Variabele
Waarom staan er apostroffen (') rond Ada's naam, en aanhalingstekens (") rond "Tot ziens"? Beide tekens worden gebruikt om een tekenreeks af te bakenen. Die tekenreeks wordt hier in de variabele met de naam ''name'' gestopt. In Python mogen we zowel ' als " gebruiken om tekenreeksen af te bakenen, maar u mag ze niet zomaar combineren. Wat bijvoorbeeld verboden is, is een tekenreeks zoals deze: <code>'Begint met apostrof en eindigt met aanhalingsteken"</code>. Bovendien zien we hier ook hoe Python toelaat om twee tekenreeksen aan elkaar vast te hangen: gebruik gewoon een plusteken om de stukken samen te voegen.
 
== Invoer van gegevens ==
 
Een variabele kan ook gegevensinformatie bevatten die van buiten het programma komen. Eén van de manieren om gegevensinformatie van buiten het programma te krijgen is via het toetsenbord, daarvoor kun je de functie <code>input()</code> gebruiken.
 
{{Code|
| Taal=Python
| Titel=input()
</pre>
 
<code>input()</code> is net zoals <code>print()</code> een ingebouwde functie. Het vraagt naar ''invoer'' via het toestenbord van ''jouu'', de gebruiker van het programma. Telkens als jeu het programma uitvoert kunkunt jeu een andere naam invoeren. Die naam komt in de variabele met de naam ''name'' terecht en kan verderop in het programma gebruikt worden, bijvoorbeeld om een welkomstbericht op het scherm af te beelden. BovenstaandBovenstaande stukje code kan nog iets better worden geschreven. Net zoals bij <code>print()</code>, kun je bij <code>input()</code> een argument meegeven.
 
{{Code|
| Taal=Python
| Titel=input()
</pre>
 
Nu zieziet jeu wel dat wanneer jeu tekst invoert dat het rechtstreeks achter "Voer uw naam in alstublieft:" komt in tegenstelling tot <code>print()</code>. Dit komt omdat als u <code>print()</code> gebruikt er na de tekst automatisch een nieuwe lijn wordt begonnen. Bij <code>input()</code> gebeurt dit ook, maar pas nadat u tekst hebt ingevoerd, daardoor komt de invoer op dezelfde lijn als "Voer uw naam in alstublieft:" .
 
== Getallen ==
 
JeU kunt ook getallen in variabelen stoppen.
 
{{Code|
| Taal=Python
| Titel=Getallen
== Tekst en getallen ==
 
JeU kunt tekst en getallen combineren en samen gebruiken, maar nie zomaar. In volgend voorbeeld zullen we een getal samen voegen aan tekst.
 
{{Code|
| Taal=Python
| Titel=Getallen
</pre>
 
We krijgen een ''error'' of een fout, meer bepaald een ''TypeError''. Wanneer jeu tekst wilt combineren met een getal, wordt er eigenlijk meer tekst verwacht. Om dit te verhelpen kunnen we een functie gebruiken, namelijk de functie <code>str()</code>. Met de functie <code>str()</code> kunnen we getallen laten omzetten in tekst. Deze functie heeft een parameter waar je een variable kunt meegeven als argument aan de functie, de functie zet het om in tekst en geeft het terug zodat je het kunt gebruiken in je programma. Je gebruikt het bijvoorbeeld als volgt.
 
{{Code|
| Taal=Python
| Titel=Getallen
|}
 
=== Mutable en immutable datatypes ===
 
== Referenties ==
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.