Programmeren in Python/Variabelen en gegevens: verschil tussen versies

== Een variabele gebruiken ==
 
We bekijken een eerste voorbeeld van een programma dat een variabele gebruikt. In het volgend voorbeeld maken we een variabele aan genaamd ''name'' en zetten we er wat gegevens in.
 
{{Code
</pre>
 
Waarom staan er apostroffen (') rond Ada's naam, en aanhalingstekens (") rond "Tot ziens"? Beide tekens worden gebruikt om een tekenreeks af te bakenen. Die tekenreeks wordt hier in de variabele met de naam ''name'' gestopt. In Python mogen we zowel ' als " gebruiken om tekenreeksen af te bakenen, maar u mag ze niet zomaar met elkaar combineren. Wat bijvoorbeeld verboden is, is een tekenreeks zoals deze: <code>'Begint met apostrof en eindigt met een aanhalingsteken"</code>. Bovendien zien we hier ook hoe Python toelaattoestaat om twee tekenreeksen aan elkaar vast te hangenplakken: gebruik gewoon een plusteken (+) om de stukkenreeksen samen te voegen.
 
== Invoer van gegevens ==
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.