Geo-visualisatie/Overige informatie: verschil tussen versies

Lintfouten: Verouderde HTML-elementen
k (fixing broken link)
(Lintfouten: Verouderde HTML-elementen)
desc none
</imagemap>
</big></big>'''''Overige informatie'''''
|[[Afbeelding:logo-handboek.png|104px|right]]
|}
|- valign="top"
|colspan=2|
<div style="font-size:100%; border: 1px solid #dfdfdf; background-color:Whitesmoke;">[[Afbeelding:Wikibooks-einzelbuch.gif|20px]] Deze laatste module van dit handboek bevat vooral praktische links en verwijzingen om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen en om meer inspiratie op te doen. Het betreft - steeds kort besproken - links naar: GIS-pakketten, (al of niet vrij toegankelijke) geo-informatie, citaten, tijdschriften, GIS-viewers op internet, kaartvoorbeelden, weblogs, tools en opleidingen. Getracht zal worden om juist dít deel zo actueel mogelijk te houden, zodat de links blijven kloppen en waar noodzakelijk worden aangevuld.</div><br />
{{Geo-visualisatie}}
==GIS-pakketten==
Hieronder een lijst met willekeurige citaten. De lijst dient geen enkel ander doel dan plezier in het vak van GIS én Cartografie. Omdat citaten per definitie in een bepaalde context gedaan zijn, kunnen hieraan - laat staan aan degene dit heeft uitgesproken of geschreven, geen enkele conclusies worden getrokken. Ze zijn door hen en/of dit handboek bedoeld om stelling te nemen of om iets op de korrel te nemen. Lees met een knip-oog; er schuilt vaak een kern van waarheid in, zelfs al ben je het er niet mee eens...
* Over '''cartografie''':
:* ''"It's not what you map, it's how you map it."'' <span style="font-size: small;">Matthew Hampton, in zijn onderschrift op het forum Cartotalk.com (2011)</smallspan>
:* ''"Life is too short for bad maps"'' <span style="font-size: small;">Nat Case, in zijn onderschrift op het forum Cartotalk.com (2011)</smallspan>
:* ''"Cartografen zijn net mensen. Ze maken wel eens een fout en ze kijken graag bij elkaar af."'' <span style="font-size: small;">Dr. M. van Egmond, conservator, Faculteit Geowetenschappen, in Geo-info nr 9 2007</smallspan>
:* ''"Een GISser werkt van data naar de kaart. Een cartograaf van kaart naar de data"'' <span style="font-size: small;">Uit een cursus Cartografie voor GIS-specialisten, ESRI Nederland 2002</smallspan>
:* ''"Een kaart is een egocentrisch product, immers, gemaakt door iemand met een egocentrisch (al of niet westers) wereldbeeld. Ook als het een cartograaf is. Hieruit ontsnappen is per definitie onmogelijk. Dit is zelfs een kenmerk van het vak cartografie; historisch bepaald door het westen, en het individu van de kaartenmaker. De gebruiker komt helaas op de tweede plaats."'' <span style="font-size: small;"> Naar: GIS for the Urban Environment, J. Maantay en J. Ziegler, 2006 </smallspan>
:* ''"Cartografie is een ambacht, door GIS is de cartografische wereld verslechterd"'' en ''"GIS-makers en GIS-specialisten zijn geen cartografen maar hobbyisten."'' <span style="font-size: small;">Docent Cartografie, 1997</smallspan>
:* ''"Een plaatje zegt meer dat 1000 woorden"''
:* ''"Wie te lang kijkt, moet oppassen voor geestverruimende effecten."'' <span style="font-size: small;">Marcel Hulspas in Dagblad De Pers, 12-10-2007, over de net uitgekomen, 560 bladzijde dikke Bosatlas van Nederland</smallspan>
:* ''"De kleurtjes, lijntjes, bolletjes, staafjes, taartpuntjes, - het is allemaal te veel."'' <span style="font-size: small;">Marcel Hulspas in Dagblad De Pers, 12-10-2007, wordt 'niet meer wijzer' van deze 'overcomplete' 'kolos' die de Bosatlas van Nederland is volgens hem</smallspan>
:* ''"[De veelheid van thema's in de Bosatlas] bewijst dat het ouderwetse aardrijkskunde eigenlijk multidisciplinair is. Economie, demografie, geschiedenis, politiek en cultuur zijn alle met kaarten inzichtelijk te maken."'' <span style="font-size: small;">Auke Hulst, toont aan dat er nog steeds mensen zijn die moeten wennen aan het feit dat cartografie niet alleen met topografie of aardrijkskunde te maken heeft, maar dat het een ruimtelijke wetenschap is, als methodiek die elk fenomeen met een locatiecomponent, uit welk vakgebied dan ook, kan visualiseren. In NRC Handelsblad, pag 29, 19-10-2007, in 'Het meten van de wereld', over de Bosatlas van Nederland</smallspan>
:* ''"De uiterste consequentie is een cartografie waarin het individu zelf geografische informatie wordt: Google Earth, maar dan ''live'' en verfijnder. Vanachter de computer kun je jezelf door het dakraam zien zitten. De kaart is geen geabstraheerde werkelijkheid meer, maar een 3D-animatie in realtime."'' <span style="font-size: small;">Auke Hulst beschrijft mogelijke kansen voor GIS en de cartografie als de web- en satelliettechnieken zich verder ontwikkelen. In NRC Handelsblad, pag 29, 19-10-2007, in 'Het meten van de wereld'.</smallspan>
* Over '''GIS''':
:* ''"70% van alle gewenste functionaliteit op het gebied van GIS wordt al ingevuld door gegevens te viewen"'' (de rest betreft GIS-functionaliteit als selectie, bufferen, en dergelijke)."'' <span style="font-size: small;"> Meerdere keren op het internet aangetroffen, één keer onderbouwd met onderzoek. Bron onbekend</smallspan>
:* ''"Knowing where things are, and why, is essential to rational decision making"'' <span style="font-size: small;"> Jack Dangermond, CEO ESRI</smallspan>
:* ''"GIS is het ruimtelijk bindmiddel"'' <span style="font-size: small;"> Bart Hulshof, Shell EP Europa, in een lezing, plusminus 2003</smallspan>
:* ''"Geo-management is als regisseren."'' <span style="font-size: small;"> Berry ter Horst, Waterschap Regge & Dinkel, tijdens een lezing, plusminus 2002</smallspan>
:* ''"GIS is geen buitenbeentje meer, GIS is de integrerende factor binnen de informatie architectuur"'' <span style="font-size: small;"> Prof. Henk Scholten, Geodan, plusminus 2003</smallspan>
:* ''"'Zien is geloven', moet eigenlijk zijn 'Zien is begrijpen'. Met een GIS kan dat."'' <span style="font-size: small;"> Bron: onbekend, gezien in een GIS-tijdschrift.</smallspan>
:* ''"De vraag of GIS in het centrum van een Enterprise Asset Management Systeem (EAMS) moet staan is niet meer relevant, aangezien het GIS en de EAMS volledig gelinkd kunnen worden."'' <span style="font-size: small;"> Uit de energiewereld; Bron onbekend, plusminus 2005.</smallspan>
:* ''"Veel ICT-intensieve innovaties, zoals GIS, binnen projecten vereisen projectbrede basigegevens en stellen hieraan hoge eisen. Het gebruik van GIS vereist goed beheerde basisgegevens."'' <span style="font-size: small;"> Bouwdienst RWS, exacte bron onbekend</smallspan>
* Over de '''afname van het aantal cartografie / GIS-opleidingen in Nederland''':
:* ''"Wie kan er straks nog kaarten maken in het land der blinden"'', Geo-Info 2007, nr 7/8, blz 284-286, in een betoog voor een opleiding voor GISsers met daarin GIS, communicatieve en cartografische onderdelen.
* Over '''geo-informatie''':
:* ''"Er is genoeg geo-data, maar te weinig geo-informatie"'' <span style="font-size: small;"> Kees van der Graaf, IT-consultant en Projectmanager</smallspan>
:* ''"Geo-informatie is de informatiedrager van de toekomst"''<span style="font-size: small;"> Berry ter Horst, Waterschap Regge & Dinkel, tijdens een lezing, plusminus 2002</smallspan>
:*''"Houd van je data, niet van je systemen"'' <span style="font-size: small;"> Bart Hulshof, Shell EP Europa, in een lezing, plusminus 2003. Ongetwijfeld is deze uitspraak gebaseerd op de constateringen dat systemen goedkoop en data duur zijn, dat data een langere levensduur heeft en dat de functionaliteiten - minder dan de informatie behoefte - sterk aan verandering onderhevig is.</smallspan>
:*''"Als een database gegeocodeerd is, hebben alle applicaties toegang tot die informatie."''<span style="font-size: small;"> Raymond Pease, State of Louisiana in het GIS-blad ArcUser (2004); nb: Geocoderen kan met een GIS. Door geocoderen word aan alle databasegegevens een locatie toegevoegd, waarne deze gegevens te combineren zijn, zonder koppeling via zogeheten id- of sleutel-velden.</smallspan>
* Over '''BI-tools''' in relatie tot GIS. Business Intelligence, wordt - net als een GIS - gezien als een data-combineer-én-extract-tool, zij het dat dit niet geografisch gebeurt:
:* ''"Het gemis van het 'waar' in een BI-tool is conceptueel van aard en heeft niets te maken met een (eventueel gebrek aan) de locatiecomponent in de data; deze locatiecomponent en de omgevingsinformatie kan alleen met een GIS worden toegevoegd."'' <span style="font-size: small;">Raymond Pease, State of Louisiana in het GIS-blad ArcUser (2004)</smallspan>
:* ''"Kaarten aan BI-tools toevoegen is een concurrerend voordeel. Niet alleen omdat zo beslissingen op méér informatie worden gebaseerd, maar ook omdat de resultaten beter worden gecommuniceerd én begrepen"'' <span style="font-size: small;"> W.S. Holland in het tijdschrift Arcuser (2004)</smallspan>
:* ''"Het gebruik van GIS bij het visualiseren van BI-analyses, is véél krachtiger dan dit alleen maar combineren met een kaartje. GIS kan de subset uit BI in díe context neerzetten die op dat moment en op die plek relevant en actueel is; een flexibele kaart. Een GIS zet de subset uit de BI-tool in de context van de echte wereld."''<span style="font-size: small;"> W.S. Holland in het tijdschrift Arcuser (2004)</smallspan>
:*''"Zonder ruimtelijke visualisatie zijn we met een BI-tool alleen maar aan het rapporteren en samenvatten wat we al wisten. Een GIS voegt de ruimtelijke contect toe."''<span style="font-size: small;"> W.S. Holland in het tijdschrift Arcuser (2004)</smallspan>
 
<span style="font-size: small;">
<br />
[[Geo-visualisatie|Terug naar start-pagina van dit Handboek Geo-Visualisatie]] <br>
[[Geo-visualisatie/Informatie over het boek|Achtergrond-informatie over dit Handboek/Wikibook]]
</smallspan>
 
<!-- ----------- Hieronder onderhoudsmeldingen -------------- -->
{{subSub}}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.