Sociale geschiedenis van de vroege middeleeuwen/Magie: verschil tussen versies

Lintfouten: Verouderde HTML-elementen
(Lintfouten: Verouderde HTML-elementen)
 
{{Sociale geschiedenis van de vroege middeleeuwen}}
 
<bigspan style="font-size: large;">'''18. Magie'''</bigspan>
 
Magie was voor de heidenen het aanwenden van bovennatuurlijke krachten ten goede of ten kwade.
Ook werden natuurgebeurtenissen geïnterpreteerd. In 585 was een kroonpretendent (Gündewald) bijna van het schild gevallen waarop de krijgslieden hem op hun schouders droegen. Tegelijkertijd was er een aardbeving en verscheen er een zuil van vuur met een ster er boven. Men voorspelde daarop dat de kroonpretendent een gewelddadige dood zou sterven.
 
Vaak werden vrouwen als [[w:Medium (esoterie)|medium]] gebruikt. De Keltische waarzegsters konden [[w:orakel|orakels]] geven omtrent veldslagen. Germaanse media voorspelden het lot met behulp van [[w:runen|runentekens]].<ref>Nog in de tiende eeuw gebruikten de [[w:Vikingen|Vikingen]] runentekens.</ref>. Deze runen stonden op stokjes gekerfd en het medium trok een willekeurig stokje uit een bundel bij wijze van lotsvoorspelling:
*y betekende rijkdom en gunst
*n ellende en ongeluk
Velen geloofden ook nog na hun kerstening in deze vorm van waarzeggerij en zelfs veel geestelijken hadden er geen bezwaar tegen en noemden het 'sortes sanctorum' ofwel 'de loten der heiligen'.
 
Een christelijke vorm van waarzeggerij was dat kinderen of geestelijken de bijbel opensloegen op een willekeurige bladzijde en dan de eerste de beste regel voorlazen. Aan deze regel werd een voorspellende waarde gehecht.<ref>Vergelijk de [[w:Boek der Veranderingen|I Tjing]]</ref>. Van de 46 bekende boeteboeken <ref name="Boeteboek">De boeteboeken waren de handboeken voor de biechtvaders. Ze waren meestal gebaseerd op de angst om door te zondigen in de [[Sociale geschiedenis van de vroege middeleeuwen/Hiernamaals#Hel|hel]] terecht te komen.</ref> keurden er 26 deze vorm van waarzeggerij niet expliciet af.
 
Zowel de christelijke als de heidense vormen van waarzeggerij gingen blijkbaar dus uit van een door God of de goden gewenste onafwendbaarheid. De mens had noch bij de heidenen, noch bij de christenen enige vrijheid om zijn lot te veranderen.
 
==Noten==
{{referencesReferences|95%}}
 
{{subSub}}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.